Kurier Polityczny

"Zwycięstwa Zaranie" Polaków i Niemców


Wrzesień 1996
Nr 2, 30-09-96

DO STRONY GŁÓWNEJ
Kuriera Politycznego
S i e r p i e ń

Polskie Sierpnie 1920, 1980
ich rola w dziejach EuropyW r z e s i e ń
Polaków Wrzesień 1939
Niemców Wrzesień 1949
Zapowiedzi

P a ź d z i e r n i k
L i s t o p a d
G r u d z i e ń
Rewolucja Październikowa
jej skutki dla Polski w 1918
polskie zmagania
z komunizmem:
1956, 1970, 1981
Edukacja Polityczna

Polska w drodze
do Europejskiej
unii walutowej

Komentarz miesiąca
Polaków Wrzesień 1939. Niemców Wrzesień 1949

"Zwycięstwa zaranie", mówił Norwid, może zaświtać w klęsce -- jak u Polaków w 1939, u Niemców zaś po katastrofie, z ktorej poczęli się dźwigać wraz z początkiem tego, co nazwano erą Adenauera, zaczętą we wrześniu 1949. Numer poświęcony jest refleksji nad tymi dwiema drogami od klęski do zwycięstwa. Składa się on w dużej części z materiałów znalezionych m.in. w zasobach Internetu - z myślą o uświadomieniu tej analogii losów, które by torowało drogę partnerstwu dla cywilizacji. Klamrą spinającą temat wojny i temat niemieckiego odrodzenia po wojnie jest przemówienie Adenauera w dwudziestolecie wybuchu wojny, zacytowane w konkluzji artykułu o myśli politycznej Adenauera.

Operacja ENIGMA: intelektualny wkład Polaków
w wygranie wojny

Patrząc na wrzesień 1939 jak na początek drogi do zwycięstwa, pamiętamy o skali ofiar i cierpień. Ale skoro oddaje się im należną cześć, jak też wspomina wkład krwi w zwycięskich bitwach, pora przypomnieć intelektualny wkład w wygraną wojnę: zasługi polskiego wywiadu i uczonych w złamaniu kodu armii niemieckiej; był to fakt o dalekosiężnych dla wojny skutkach. Opisana zwięźle po angielsku przez dra Władysława Kozaczuka, wybitnego znawcę zagadnienia, historia ta wspomina również o polskiej współpracy na polu kryptografii z Alanem Turingiem - angielskim pionierem komputera.

Winston Churchill - architekt zwycięstwa
Słowa hymnu "dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy" świadczą o woli uczenia się tej sztuki. W wieku 20-ym jej mistrzem był Churchill, w którym złączyły się wola, energia, talent, i doświadczenia z poprzedniej wojny. On i Polacy jako niemal jedyni w Europie mieli w 1939 wolę odparcia hitlerowskiej ekspansji. Obecny tu tekst (angielski) stanowi kronikę zdarzeń wojennych wtopioną w biografię Churchilla. Jest w nim też mowa o próbie Churchilla w Jałcie zapobieżenia sowieckiej aneksji Polski.

Era Adenauera: główne daty
Ten krótki suchy tekst (po angielsku) wystarcza jako uzasadnienie, dlaczego tyle uwagi poświęca się tu postaci Adenauera. Jest on głównym sprawcą tego faktu, że po największej w swych dziejach klęsce wojennej Niemcy w zdumiewający sposób wygrali pokój.

Wolność gospodarcza i troska socjalna:
Manifest CDU na wiek XXI

Jest to krótki lecz ważny dokument pomocny w zdefiniowaniu, co to jest "partia równowagi". Na jednej szali kładzie się maksymalną wolność dla przedsiębiorczości, a na drugiej etykę społeczną odwołującą się zarówno do nauk kościelnych jak i do liberalnej tradycji Oświecenia. Oba punkty dostarczają impulsów do pomyślenia, jak ma się do takiej definicji program Unii Wolności.

Konrada Adenauera chrześcijańska myśl polityczna
i stosunek do Polski

Artykuł (po polsku) podejmuje pytanie, skąd u tak trzeźwego polityka tak silna opcja na rzecz religii. Przywodzi to na myśl hipotezę francuskiego historyka Paula Thibaud'a, że "istnieje wyraźny związek między czynnikiem duchowym, religijnością a polityką". Próba uchwycenia owego związku w przypadku Adenauera stanowi oś tematyczną cyklu inicjowanego tą wypowiedzią.

Wydaje Grupa Zwolenników Unii Wolności

przy pomocy firm sponsorujących
Allo-Allo - usługi internetowe | Aleph - projektowanie stron "Kuriera"