Kurier Polityczny

"Dzisiaj ciężarne jest jutrem" - G.W.Leibniz


Październik - Listopad - Grudzień 1996 - Nr 3
Otwarty 01-11-96 › Zamknięty 30-12-96

DO STRONY GŁÓWNEJ
Kuriera Politycznego


S i e r p i e ń
Polskie Sierpnie
1920, 1980
ich rola w dziejach Europy


W r z e s i e ń
Polaków Wrzesień 1939
Niemców Wrzesień 1949


P a ź d z i e r n i k
L i s t o p a d
G r u d z i e ń
Rewolucja Październikowa
jej skutki dla nas w 1918
zmagania z komunizmem:
1956, 1970, 1981


Recenzujemy na gorąco!

19.X'96
Młodzi Demokraci wobec
"młodych postkomunistów"

28.X'96
Lewicowy Populizm
Unii Wolności
3.XI'96
Świat z perspektywy
Światłego Konserwatyzmu

10.XI'96
Zagadkowy skandal
17.XI'96
Polityka nie jest
dla głupców

24.XI'96
Zbieżność mimo woli
lecz nie mimo rozsądku

1.XII'96
Z kim się zadawać?
8.XII'96
Czy dobrze być liberałem?
15.XII'96
Kardynałowie
o Liberałach

22.XII'96
Politycy
bez poglądów

29.XII'96
Dziś zamiast felietonu - Opowieść Wigilijna

Projekt nowej wersji "Kuriera"

Edukacja Polityczna

Polska w drodze
do Europejskiej
unii walutowej

ARCHIWUM "KURIERA"


Komentarz miesiąca - Jesienne wiatry historii i ,,Efekt Motyla'' 5K, 10-11-96.

Gerhard Simon
The End of the Soviet Union: Causes and Relational Contexts 46K, 01-11-96.
Epoka rozpoczęta Październikiem 1917 kończy się gwałtownie na naszych oczach, a więc wspomnienie tej rocznicy siłą rzeczy koncentruje się na upadku ZSRR - bytu politycznego, który był tamtej rewolucji głównym skutkiem. Sprawie tej poświęcony jest studium Simona (z zasobów Internetu).

Witold Marciszewski
Jak realny socjalizm przy pomocy Kuronia wpadł w pułapkę reformizmu. 8.4K, 01-11-96.
Krótki esej o jednym tylko, wybranym przykładowo, epizodzie z dziejów upadku ideologii komunistycznej analizowanych w poprzednim studium. Główną intencją tego eseju jest uprzytomnienie, jak ewolucja pojęć w ludzkich umysłach może wpływać na procesy historyczne.

Lechosław Goździk
Tow. Wiesław powiedział, że nie ma odwrotu od Października
Byliśmy u siebie. 40K, 10-11-96.
Autor, legenda roku 1956, należał do głównych aktorów wydarzeń, które w tamtym roku zmieniły kształt Polski i utorowały drogę dalszym przemianom. Jego tekst pobudza do pomyślenia nad rolą, jaką może odegrać jeden człowiek w wielkich masowych procesach. Takim człowiekiem był ze strony władzy Gomułka, a ze strony społeczeństwa - przywódca z Żerania. Jego opowieść pokazuje też wyraziście, jak szale historii ważą się między klęską i sukcesem w zależności od tego, w jakich wystąpią proporcjach realizm i odwaga.

Stefan Bratkowski
Bohaterowie są zmęczeni. 5.5K, 01-11-96.
Ważny dokument pomięci o tamtym Październiku, wyrażonej w formie przestrogi wobec polskiej teraźniejszości politycznej. Ten któtki felietonowy tekst nie jest też pozbawiony wątku sensacyjnego z dziedziny politycznej obyczajowości.

Stefan Bratkowski
Rok 1918 - Ani z kości, ani z popiołów. 9K, 10-11-96.
Rocznicowa refleksja o przygotowaniu Polaków do niepodległości w 1918, porównująca je z naszym przygotowaniem w 1989.

D r u g i e D n o

Tu się znajduje "drugie dno" cyklu Recenzujemy na gorąco! Co tam ujęte jest felietonowo, tu - dyskutuje się od podstaw.
Z kim się zadawać? (1.XII'96) O układach w polityce. Gdy ktoś uważa, że jest on jak należy, zaś drugi - niewłaściwy moralnie, to czy współpracować z tym drugim dla dobra kraju?

Tekstem towarzyszącym felietonowi z 8 i 15 XII'96 jest projekt "Kuriera" na rok 1997.

Życzenia Gwiazdkowe i Noworoczne od Redakcji

Witold Marciszewski
O stanie wojennym w jednym z możliwych światów
Opowieść wigilijna.
8.4K, 29-12-96.
Baśniowa przypowieśc na tle 13 grudnia 1981 prowadzi do morału, że stan wojenny mógłby skutecznie przygotować reformę gospodarczą, gdyby dopisała nam wiedza polityczna i ekonomiczna. Nasuwa się analogia z Chile, gdzie w stanie wojennym wydobyto gospodarkę z katastrofy i uczyniono z tego kraju wzorzec rozwoju ekonomicznego. Potem i dzięki temu przyszła demokracja. Wiedza, z której zrodził się ten sukces to teorie Szkoły Chicagowskiej Miltona Friedmana, laureata Nobla 1976. Dlatego zamykamy ten numer uzyskanym dlań tekstem Friedmana, podsumowującym jego idee.

Przypomnienie o stanie wojennym w Chile 2.5K, 29-12-96.

Milton Friedman
Economic Freedom, Human Freedom, Political Freedom
35.5K, 29-12-96.
This is a lecture held in the Smith Center, introduced by Charles W.Baird - the Smith Center Director, to whom the Editors are grateful for his kind permission to publish the text in this journal.
Our readers are encouraged to visit the Smith Center for Private Enterprise Studies at California State University.

Do Strony Głównej w y d a w c a
FUNDACJA na rzecz INFORMATYKI, LOGIKI I MATEMATYKI
we współpracy z Unią Wolności

przy pomocy firm sponsorujących
Allo-Allo - usługi internetowe | Aleph - projektowanie stron "Kuriera"