Kurier Polityczny

    Spis Treści Luty 1997, Nr 2.

Do strony głównej


1 9 9 6

S i e r p i e ń
Polskie Sierpnie
1920, 1980

W r z e s i e ń
Polaków 1939
Niemców 1949


P a ź d z i e r n i k
L i s t o p a d
G r u d z i e ń
Rewolucja 1917
Niepodległość 1918
1956, 1970, 1981


S t y c z e ń 1997


Recenzowaliśmy na gorąco

19.X'96
Młodzi Demokraci wobec
"młodych postkomunistów"

28.X'96
Lewicowy Populizm
Unii Wolności?
3.XI'96
Świat z perspektywy
Światłego Konserwatyzmu

10.XI'96
Zagadkowy skandal
17.XI'96
Polityka nie jest
dla głupców

24.XI'96
Zbieżność mimo woli
lecz nie mimo rozsądku

1.XII'96
Z kim się zadawać?
8.XII'96
Czy dobrze być liberałem?
15.XII'96
Kardynałowie
o Liberałach

22.XII'96
Politycy
bez poglądów

Polecamy w Banku Informacji Politycznej

Polska w drodze
do Europejskiej
unii walutowej

[tekst niemiecki]

ARCHIWUM ,,KURIERA''


Co nam po tym, że Niemcy mieli Erharda?
Zaczynamy nowy numer 5go lutego, nawiązując do tej daty jako setnej rocznicy urodzin Ludwiga Erharda (1897-1977). Trzy pozycje, jedna odsyłająca do zawartości numeru styczniowego, druga dotycząca publikacji z lutego, a trzecia stanowiąca wybrany cytat miesiąca, mają pokazać, dlaczego jego postać i dzieło zasługuje na pilną uwagę w Polsce.

Gospodarka jest socjalna tylko wtedy, gdy rynkowa. Sprawozdanie i komentarz dotyczące korespondencji ,,Rzeczpospolitej'' z Bonn na stulecie urodzin Ludwiga Erharda. Przywołujemy tę rocznicę dla przypomnienia zdarzeń o wyjątkowej - z liberalnej perspektywy - doniosłości. (31-01-97, 10.5 K)

Widmo nadziei i jego moc sprawcza. Na marginesie głosów prasy o rocznicy Ludviga Erharda: o tym, co również Polacy osiągnęli pod koniec XX wieku, lecz także zagrożeniach, którym przychodzi stawić czoła, do czego potrzebna jest wiedza, wyobraźnia i nadzieja. (05-02-97, 16 K)

Dymisja Kołodki w świetle teorii chaosu. Komentarz do telewizyjnego komentarza ,,Wydarzenie tygodnia''. Trudności jakie mieli komentatorzy z wyjaśnieniem tej dymisji tłumaczy się w naszym komentarzu rysem nieobliczalności, wszechobecnym w świecie materialnym, nic więc dziwnego, że obecnym także w polityce. (09-02-97, 7.8 K)

Caeterum censeo: siła państwa zależy od siły nauki.

Czy polityka naukowa jest sprawą dla polityków? Esej ten stanowi polemikę z poglądem, że państwo powinno zostawić badania naukowe samym naukowcom, rezygnując z formułowania strategii, która - jak np. w Niemczech programy CDU i CSU czy też studia pod egidą Fundacji Adenauera - określałaby kluczowe kierunki badań, prawne i ekonomiczne warunki ich efektywności itp. Ten defensywny pogląd zdaje się cechować wszystkie siły polityczne w Polsce, ministerstwa i partie, KBN i Unię Wolności etc. (okazując się jednym z niewielu punktów zgody narodowej). (13-02-97, 14.5 K)

Przykładowe dokumenty wielkich projektów badawczych USA i NATO. Są to: główna strona WWW z Los Alamos National Laboratory (słynne miejsce konstrukcji bomby atomowej) oraz wprowadzenie do NATO-wskiego projektu Computer Networking (oba w wersji uproszczonej, tj, z pominięciem grafiki). (13-02-97)

Debata Balcerowicz+Oleksy i Cytat miesiąca

Balcerowicz o reformach i stanie Polski. W połowie miesiąca, przeglądając ,,Wprost'' z 16go lutego, natrafiamy na kilka zdań, które zasługują na miejsce eksponowane. Są to zdania polskiego reformatora gospodarki dotyczące historycznych zasług Ludviga Erharda dla gospodarki Niemiec i Europy, wraz z morałem na temat późniejszych schorzeń socjaldemokracji. Zasługują one na uwagę nie tylko same dla siebie, lecz także jako rozwinięcie myśli z debaty telewizyjnej z Józefem Oleksym z 13go lutego, ktorą recenzujemy na gorąco. (13-02-97, 6.2 K)


Strona Prezydenta. Po komunikacie w prasie z 15 lutego, że pojawiła się w Internecie wirtualna siedziba (site) prezydenta RP, dzielimy się wrażeniami ze zwiedzania tej siedziby. Są to dobre wrażenia.
(16-02-97, 5.5 K)

Co ujawni Strona Prezydenta RP służbom wywiadowczym. Zaktualizowany ciąg dalszy recenzji z prezydenckiej strony WWW. Tym razem - nieco mniej pobłażliwy. (24-02-97, 4.9 K)

Polecamy wybrane pozycje roku 1996

Leszek Balcerowicz Sens Sierpnia.
Przemówienie na otwarcie sesji Unii Wolności poświęconej rocznicy sierpnia 1980. (5,8 K) Z tej samej sesji pochodzą teksty T.Mazowieckiego i J.Tischnera.

Stefan Bratkowski Rok 1918 - Ani z kości, ani z popiołów.
(6 K)

Milton Friedman Economic Freedom, Human Freedom, Political Freedom
A lecture held in the Smith Center, introduced by Charles W.Baird - the Smith Center Director, to whom we owe permission to publish the text in this journal. (35.5 K)

Lechosław Goździk Byliśmy u siebie.
Autor, legenda roku 1956, należał do głównych aktorów wydarzeń, które w tamtym roku zmieniły kształt Polski i utorowały drogę dalszym przemianom. [uzgodniona re-publikacja z ,,Rzeczpospolitej''] (40 K)

Witold Marciszewski O stanie wojennym w jednym z możliwych światów
8.4K. Przypowieśc wigilijna na tle 13 grudnia 1981, z morałem, że stan wojenny mógłby przygotować reformę gospodarczą, gdyby dopisała wiedza polityczna i ekonomiczna. (8.4 K)

Tadeusz Mazowiecki Ludzie oczekują od nas prawdy, zgody i nadziei (6.5 K)

Józef Tischner Etyka Solidarności po latach. [uzgodniona re-publikacja z ,,Gazety Wyborczej''] (20 K)

Do Strony Głównej w y d a w c a
Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki
we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

przy pomocy firm sponsorujących
Allo-Allo - usługi internetowe | Aleph - projektowanie stron "Kuriera"