Kurier Polityczny

    Spis Treści Marzec 1997, Nr 3.

Do strony głównej


1 9 9 6

S i e r p i e ń
Polskie Sierpnie
1920, 1980

W r z e s i e ń
Polaków 1939
Niemców 1949


P a ź d z i e r n i k
L i s t o p a d
G r u d z i e ń
Rewolucja 1917
Niepodległość 1918
1956, 1970, 1981


Polecamy wybrane pozycje 1996

L.Balcerowicz
Sens Sierpnia.
S.Bratkowski
Rok 1918 - Ani z kości, ani z popiołów.
M.Friedman
Economic, Human, Political Freedom.
L.Goździk
Byliśmy u siebie.
T.Mazowiecki
Ludzie oczekują od nas prawdy, zgody i nadziei
J.Tischner
Etyka Solidarności po latach.

S t y c z e ń 1997

L u t y 1997


Recenzowaliśmy na gorąco

19.X'96
Młodzi Demokraci wobec
"młodych postkomunistów"

28.X'96
Lewicowy Populizm
Unii Wolności?
3.XI'96
Świat z perspektywy
Światłego Konserwatyzmu

10.XI'96
Zagadkowy skandal
17.XI'96
Polityka nie jest
dla głupców

24.XI'96
Zbieżność mimo woli
lecz nie mimo rozsądku

1.XII'96
Z kim się zadawać?
8.XII'96
Czy dobrze być liberałem?
15.XII'96
Kardynałowie
o Liberałach

22.XII'96
Politycy
bez poglądów

Polecamy w Banku Informacji Politycznej

Polska w drodze
do Europejskiej
unii walutowej

[tekst niemiecki]

ARCHIWUM ,,KURIERA''


Demokracja, rozwój nauki, suwerenność narodu, wolność jednostki, wolny rynek ... Te pojęcia tworzące Credo LIBERALIZMU wypełnia ,,Kurier'' sukcesywnie treściami zdarzeń i publikacji tak dobieranych, żeby słowom tym nadawać coraz więcej sensu.

Jak w lutym posłużyło do tego celu stulecie urodzin Ludwiga Erharda, twórcy historycznego sukcesu wolnego rynku, tak w marcu - 40-lecie ,,Polityki''. Z jej historii daje się wyczytać prawo ewolucji poglądów od socjalizmu do liberalizmu w miarę wzrastania doświadczalnej wiedzy ekonomicznej.

Po wielokropku z pierwszego akapitu nasuwa się pytanie: ,,I co dalej?". Gdy to wszystko osiągniemy, czy nastanie koniec wypełniających dzieje zmagań? Czy też horyzont znowu się odsunie, w kierunku, który trudno dziś przeczuć? Do tych pytań pobudza słynna książka Francisa Fukuyamy ,,Koniec historii'' omawiana w tym miesiącu.


Jaka byłaby dziś polityka, gdyby nie ,,Polityka''? Próba oceny wkładu jubilatki w świadomość polityczną i ekonomiczną Polaków. (05-02-97, 5.6 K)

Jak polityczna jest ,,Polityka?'' Jubileuszowa pochwała pozycji osiągniętej w tym gatunku edytorskim, jakim jest tygodnik polityczny. (05-02-97, 6.4 K)

Koniec historii, jak widzi go Francis Fukuyama. Komentarz na temat wielce poczytnej książki tego autora, dyskutujący jej wkład we współczesne pojęcie liberalnej demokracji. (05-02-97, 8.6 K)

Fałszywe proroctwo w sprawie końca Europy. ,,Rzeczpospolita'' z 1-go marca daje przekład eseju Emila Ciorana, w którym przepowiadał on (1960), nie tając swej satysfakcji, podbicie Europy zachodniej przez Rosję. Proroctwo się nie spełniło może dzięki temu, że Europa nie miała aż takiego kultu Rosji, jak intelektualista Cioran. Dla tego morału warto zwrócić nań uwagę. (05-02-97, 5.7 K)

Caeterum censeo + Świąteczne Życzenia

O najważniejszej dla kraju sprawie - przy sposobności świątecznych życzeń.

Zapowiedź na kwiecień

Jak w marcu książką miesiąca jest F.Fukuyamy ,,Koniec historii'', tak tematem komentarzy w kwietniu będzie studium historyka z Oxfordu T.G.Asha ,,W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent'' , Londyn 1996. Zwracamy uwagę na obszerne jej omówienie w ,,Gazecie Wyborczej'' z 1-2 marca (s.12-13) pt. ,,Bliscy na dystans?'' pióra wybitnego historyka Jerzego Holzera (warto zachować ten niedzielny egzemplarz GW). Postać autora przybliża prof. Holzer tymi słowami.

"Jedną z najwybitniejszych postaci międzynarodowej historiografii jest Timothy Garton Ash. [...] Spotkałem go przed 11 laty w Berlinie. [...] Znaliśmy się już jako autorzy dwóch konkurencyjnych (a może uzupełniających się?) monografii ,,Solidarności''. Tim miał wtedy 30 lat, władał znakomicie niemieckim i wiedział o wszystkim, co dzieje się na wschód od Łaby. Kiedy spotkałem go kilka lat później, okazało się, że mówi niemal bezbłędnie i ze świetnym akcentem po polsku."
Do Strony Głównej w y d a w c a
Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki
we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

przy pomocy firm sponsorujących
Allo-Allo - usługi internetowe | Aleph - projektowanie stron "Kuriera"