Kurier Polityczny

    Spis Treści Kwiecień 1997, Nr 4.

Do strony głównej


1 9 9 6

S i e r p i e ń
Polskie Sierpnie
1920, 1980

W r z e s i e ń
Polaków 1939
Niemców 1949


P a ź d z i e r n i k
L i s t o p a d
G r u d z i e ń
Rewolucja 1917
Niepodległość 1918
1956, 1970, 1981


Polecamy wybrane pozycje 1996

L.Balcerowicz
Sens Sierpnia.
S.Bratkowski
Rok 1918 - Ani z kości, ani z popiołów.
M.Friedman
Economic, Human, Political Freedom.
L.Goździk
Byliśmy u siebie.
T.Mazowiecki
Ludzie oczekują od nas prawdy, zgody i nadziei
J.Tischner
Etyka Solidarności po latach.

S t y c z e ń 1997
L u t y 1997
M a r z e c 1997


Recenzowaliśmy na gorąco

19.X'96
Młodzi Demokraci wobec
"młodych postkomunistów"

28.X'96
Lewicowy Populizm
Unii Wolności?
3.XI'96
Świat z perspektywy
Światłego Konserwatyzmu

10.XI'96
Zagadkowy skandal
17.XI'96
Polityka nie jest
dla głupców

24.XI'96
Zbieżność mimo woli
lecz nie mimo rozsądku

1.XII'96
Z kim się zadawać?
8.XII'96
Czy dobrze być liberałem?
15.XII'96
Kardynałowie
o Liberałach

22.XII'96
Politycy
bez poglądów

Polecamy w Banku Informacji Politycznej

Polska w drodze
do Europejskiej
unii walutowej

[tekst niemiecki]

ARCHIWUM ,,KURIERA''


,,Kurier'' po trzech kwartałach - podsumowanie eksperymentu.

7 numerów ,,Kuriera Politycznego'', wydanych na przestrzeni 9 miesięcy... Te dwie liczby są w pismach kabalistycznych symbolami pełności, a więc jakiegoś zamknięcia. Nie to jednak jest powodem, dla którego wraz z numerem kwietniowym zamykamy na czas pewien wydawanie ,,Kuriera''. Artykuł wstępny mówi o rzeczywistych powodach tej decyzji.


O Sprycie Historii - na podstawie opowieści T.G. Asha.

Jak w marcu książką miesiąca był F.Fukuyamy ,,Koniec historii'', tak tematem komentarza kwietniowego jest studium T.G.Asha ,,W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent'', 1996. Jej omówienie z punktu widzenia historyka dał w ,,Gazecie Wyborczej'' z 1-2 marca (s.12-13) pt. ,,Bliscy na dystans?'' Jerzy Holzer, który przybliża postać autora tymi słowami.

"Jedną z najwybitniejszych postaci międzynarodowej historiografii jest Timothy Garton Ash. Spotkałem go przed 11 laty w Berlinie. Znaliśmy się już jako autorzy dwóch konkurencyjnych (a może uzupełniających się?) monografii ,,Solidarności''. Tim miał wtedy 30 lat, władał znakomicie niemieckim i wiedział o wszystkim, co dzieje się na wschód od Łaby. Kiedy spotkałem go kilka lat później, okazało się, że mówi niemal bezbłędnie i ze świetnym akcentem po polsku."
Bogactwo faktów zgromadzonych w tej książce i przejrzysta struktura ciągu, w jaki się układają, pobudza do refleksji na temat dróg historii. Zawiera ją nasz tekst, podejmując z wielowątkowej opowieści jeden tylko temat: poglądy i motywacje polityków Republiki Federalnej w ich ekonomicznym wspieraniu NRD - jako mającym zbliżać oba państwa niemieckie, aż po spodziewane w jakiejś przyszłości połączenie. Czy próby te przyczyniły się do upadku komunizmu? Jeśli tak, to jak się miał ten skutek do intencji? W.Marciszewski poszukuje danych do odpowiedzi, czytając Asha.


Jaki jest Eco w ,,Zapiskach''
i jak Monika Paluszkiewicz we ,,Wprost''
powiedziała, co wiedziała.

Pierwsza część tytułu zapowiada zdanie sprawy z przekładu nowego zbioru felietonów Umberto Eco, włoskiego badacza kultury, powieściopisarza, eseisty, wybitnego specjalisty od problemów komunikacji. W kilku felietonach znalazły się celne uwagi o Internecie jako narzędziu komunikacji, co zasługuje na pilną uwagę ze strony czasopisma internetowego.

Jednocześnie, tygodnik ,,Wprost'' dał nam możliwość fechtunku na dwie strony, ponieważ ukazało się w nim omówienie tejże książki i w tym samym aspekcie. A że autorka przejawiła w swym tekście niewiedzę w sprawach Internetu i braki w sztuce rozumienia tekstu, nie można było nie użyć kilku niepochlebnych określeń. Trzeba wierzyć, że taki ,,wypadek przy pracy'' zdarzył się tak świetnemu pismu po raz ostatni. A w każdym razie, należało przyczynić się do tego, by się nie powtórzył.


Caeterum censeo: siła państwa zależy od siły nauki.

Informatyka a siła militarna

Polemizując czasem ostro z tygodnikiem ,,Wprost'', nie można nie uznać, jak wiele mu polski czytelnik zawdzięcza, gdy idzie o orientację we współczesnym świecie. 20go kwietnia dostarczył on frapującej informacji o tym, jak nowa faza potęgi militarnej USA będzie opierać się bez reszty na komputerach i łączności sieciowej.

Cytujemy i komentujemy najciekawsze fragmenty, zestawiając je z pewną wiadomością z ,,Polityki'' (19 kwietnia) na temat stanu armii rosyjskiej.

Do Strony Głównej w y d a w c a
Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki
we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

przy pomocy firm sponsorujących
Allo-Allo - usługi internetowe | Aleph - projektowanie stron "Kuriera"