Do spisu treści nr 5'97


Kurier Polityczny
Nr 5, Sierpień 1997Powódź   a   Polityka

Powtarza się jak refren w ostatnich tygodniach, że powódź ujawniła w Polsce nieudolność władz państwowych. A zarazem ukazała wielką zdolność społecznej samoorganizacji. Odbiciem tej jasnej strony niedawnych doświadczeń są niezliczone strony internetowe, pełniące funkcje informacyjne i koordynacyjne. Zarazem powstały samorzutnie, bez odgórnej ingerencji strony integrujące ten cały zbiór za pomocą linków i e-mailowych kanałów komunikacyjnych.
Polecamy dwie tego typu strony ,,syntetyczne'', jako najdogodniejsze wejścia w internetowy zbiór serwisów powodziowych, a zarazem przykład (,,ku pokrzepieniu serc'') owej spontanicznej organizacji.

Strona dostarczająca bogatego zbioru linków do innych serwisów:
http://sunsite.icm.edu.pl/Powodz

Strona z Krapkowic, obejmująca m.in. linki, komentarze, numery kont do wpłat bankowych i bogatą aktualną korespondencję, w tym zgłoszenia potrzebujących pomocy (szkoły itp).
http://krapkowice.sonik.com.pl/krapkowice/powodz

Kto chce dotrzeć szybko do adresów kont pomocowych, niech wywoła: http://195.116.13.1:80/aws/pomoc.htm

Pisze się o reakcjach rządu i społeczeństwa, mniej o reakcjach partii politycznych. A przecież i dla nich jest to test zarazem i ludzkiej wrażliwości i politycznej inteligencji.

Jak wypadł ten test? Znowu, znajdujemy wiarogodne zwierciadło w Internecie. Każda licząca się partia ma stronę internetową, co pozwalalałoby mobilizować jej zwolenników na rzecz rodaków dotkniętych powodzią. Wystarczy zrobić link w rodzaju wyżej podanych. Fatyga to prawie żadna. Zapewne nie każdy, kto odwiedza strony swej własnej partii będzie zarazem znał adresy serwisów internetowych, niech by więc dowiedział się o nich przeglądając strony swej partii.

Bywa, że zachowanie ludzkie i rozsądne, jest zarazem opłacalne politycznie. Zwłaszcza, gdy przed wyborami partie walczą o swe wizerunki.

Gdzie doszło do głosu tego rodzaju zrozumienie? Nie ma potrzeby robienia jakiejś analizy. Kto ciekaw, może sam się przekonać. Dla ułatwienia podajemy link do "Polska-Strona Główna", gdzie znajdują się ścieżki do partii politycznych (trzeba wybrać ikonę z podpisem ,,Życie polityczne''); tamże znajduje się jeszcze jeden serwis powodziowy.

Powódź ma jeszcze inny aspekt polityczny - międzynarodowy. Sygnalizował go Kazimierz Dziewanowski w "Rzeczpospolitej" z 2-3 sierpnia 1997, co cytujemy w kontekście refleksji o środkowo europejskim sąsiedztwie [szukaj "Dziewanowski"].

Realne więzi tam powstają, gdzie są realne wspólne zadania. Zadań na całe lata dostarczyła Polakom, Czechom i Niemcom ich wspólna rzeka Odra. Może okaże się ona bodźcem integracyjnym skuteczniejszym od paktów i deklaracji.


URL - http://www.pip.com.pl/kp-uw/

Do początku strony

Do spisu treści nr 5'97