Zapowiedź nru 3'96 z prowizorycznym spisem treści.

Wstęp redakcyjny z roku 1996, zastąpiony nowym w styczniu 1997.