Terminy

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na konferencję pod adres: phil.computing@upjp2.edu.pl do dnia 30 września 2016 r. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o podanie tematu planowanego wystąpienia i załączenie krótkiego streszczenia. Po akceptacji referatu prześlemy dalsze informacje organizacyjne.

Wzorem poprzedniego roku planujemy przed konferencją rozpocząć dyskusję „w sieci”, zatem prosimy o nadsyłanie do dnia 15 października 2016 r. wstępnej wersji tekstu lub rozszerzonego streszczenia (do 1000 słów, format ODT, DOC albo DOCX) planowanego wystąpienia. Abstrakty zostaną zamieszczone na stronie  internetowej.

Opłatę konferencyjną, wynoszącą 300 zł, należy uiścić do dnia 15 października 2016 r. przelewem na konto:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków
numer konta: 12 1060 0076 0000 3210 0016 0117 (bank BPH)
W tytule przelewu należy wpisać:
Filozofia w Informatyce 2016, imię i nazwisko uczestnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.