Adam Olszewski (UPJPII)
Intensjonalny aspekt algorytmów przybliżonych

Referat ma dotyczyć tzw. algorytmów przybliżonych, które są związane z heurystykami.
Harel posługuje się terminem heurystyk i określa je jako ‘zasady praktyczne’, które pozwalają na odrzucenie w pracy algorytmu przeszukiwania przypadków będących nierelewantnymi z punktu widzenia realizacji celu dla którego skonstruowano algorytm, a jako przykład zastosowania heurystyk podaje programy grające w szachy.
Weźmy taką sytuację, że mamy jakiś program P o bardzo dużej złożoności obliczeniowej, który realizuje pewien określony cel (zdanie). Program taki jest zazwyczaj praktycznie niekonsumowalny, tzn. nie można z niego skorzystać, czasem już dla małych wartości na wejściu, gdyż np. czas oczekiwania na wynik jest bardzo długi. Kiedy jednak inteligentny człowiek analizuje działanie programu, może się zorientować, że czasami program przeszukuje takie przypadki gdzie np. na pewno nie znajdzie rozwiązania lub raczej na pewno go nie znajdzie.
Taka obserwacja działania programu ma charakter praktyczny, ale, co ważniejsze, ma charakter intensjonalny, gdyż odwołuje się do treści tego co robi program, a nie tylko do czysto syntaktycznej manipulacji symbolami, która jest podstawą definicji algorytmów.
Referat ma charakter filozoficzny i koncentruje się szczególnie na intensjonalnym aspekcie tytułowych algorytmów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.