Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji mgr. Pawłem Ciniewskim: lorayanz@gmail.com

W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzą:
♦   prof. dr hab. inż. Roman Słowiński (PP, PAN)
♦   prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski (UAM)
♦   dr hab. inż. Mikołaj Morzy (PP)
♦   dr Mariusz Szynkiewicz (UAM)

W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzą:
♦   dr hab. Sławomir Leciejewski, prof. UAM (UAM): slaaw@amu.edu.pl
♦   dr hab. inż. Mikołaj Morzy (PP)
♦   dr Lidia Godek (UAM)
♦   dr Mariusz Szynkiewicz (UAM)
♦   mgr Kinga Dułacz (UAM)

Za stronę internetową Konferencji odpowiadają:
♦   dr inż. Paweł Stacewicz i Jarosław Sokołowski (Politechnika Warszawska)

Możliwość komentowania jest wyłączona.