Paweł Ciniewski (UAM)
Filozoficzne konsekwencje robotyzacji w nauce

Referat polegać będzie na przedstawieniu przykładów trwających oraz potencjalnych procesów automatyzacji i robotyzacji działań naukowych. Z uwagi na to, że procesy te dotyczą w głównej mierze przyrodoznawstwa i nauk ścisłych, ograniczę mój referat do tych dziedzin nauki. Roboty takie jak „Baxter” lub „Unimate” wydają się całkowicie zdolne do wyparcia ludzi z laboratoriów, a przez to zautomatyzowania pracy eksperymentatorów. Dotyczy to przede wszystkim takich działów takich jak chemia, biologia czy medycyna. Co więcej, pojawiają się roboty zdolne wykonywać proste kroki teoretyczne, jak „Watson” IMB lub „Adam”. Jak dotąd tym robotom udało się w ograniczonym zakresie zaproponować hipotezę wyjaśniającą obserwacji, zaprojektować eksperyment, czy dokonać interpretacji wyników eksperymentu. Na chwilę obecną jest to jeszcze za mało, aby zastąpić pracę człowieka, pojawia się jednak pytanie o to, czy w przyszłości taka praca jest do zautomatyzowania?
Postawię w związku z tym następujące pytania, które będę się starać odpowiedzieć:
a) Czy i w jaki sposób możliwe jest zastąpienie naukowca maszyną?
b) Czy istnieje dziedzina nauki , której zautomatyzować nie można?
c) W jaki sposób automatyzacja/robotyzacja w nauce ma szansę ją zmienić (albo nawet zrewolucjonizować)?
d) Czy i jak nauka zautomatyzowana będzie się różnić od nauki współczesnej?

Możliwość komentowania jest wyłączona.