Paweł Łupkowski (UAM)
MIST i UTT jako alternatywy dla testu Turinga — próba oceny

Wystąpienie dotyczyć będzie dyskusji związanych z możliwością zastąpienia testu Turinga [1]. Punktem wyjścia stanie się konkurs Loebnera, który stanowi praktyczną realizację testu i umożliwia przetestowanie założeń propozycji Turinga. Zaprezentuję analizę logów rozmów przeprowadzonych w trakcie konkursów w latach 2009-2012, która poświęcona zostanie zagadnieniu wpływu sędziego na przebieg testu [4]. Poruszę również zagadnienie, na ile sama konstrukcja testu Turinga może być w tym kontekście problematyczna. W drugiej części wystąpienia przedstawię dwie propozycje zastąpienia oryginalnego testu procedurami, które w zamyśle autorów mają wyeliminować problemy widoczne szczególnie w konkursie Loebnera. Będą to MIST — Minimum Intelligent Signal Test [3] oraz UTT — Unsuspecting Turing Test [2]. W MIST nacisk kładzie się na testowanie wiedzy potocznej oraz możliwość łatwego i automatycznego oceniania uzyskiwanych odpowiedzi. W UTT zadanie sędziego ma zostać ułatwione poprzez osadzenie testu w środowisku wieloosobowej gry komputerowej. Zaprezentuję wyniki dwóch badań, których celem była próba oceny, czy MIST i UTT rzeczywiście unikają problemów oryginalnego testu Turinga.

Literatura

[1] Turing, A. M. (1950), ‘Computing machinery and intelligence’, Mind LIX(236), 443–455.
[2] Mauldin, M. L. (2009), Going under cover: Passing as human; artificial interest: A step on the road to ai, w: G. B. R. Epstein, G. Roberts, (red.), ‘Parsing the Turing Test: Philosophical and Methodological Issues in the Quest for the Thinking Computer’, Springer Publishing Company, Incorporated, rozdział 24, s. 413–430.
[3] McKinstry, C. (1997), ‘Minimum Intelligence Signal Test: an Objective Turing Test’, Canadian Artificial Intelligence s. 17–18.
[4] Łupkowski, P., Rybacka, A. (2016), Non-cooperative Strategies of Players in the Loebner Contest, Organon F, 23(3): 324–365.

Możliwość komentowania jest wyłączona.