Dyskusje

Na tej stronie zostaną uruchomione dyskusje nad niektórymi referatami (tymi referatami,  które zostaną poddane pod dyskusję przez ich autorów).

Dyskusje prowadzone po zakończeniu poprzednich edycji Konferencji można obejrzeć tutaj: Kraków 2016 oraz Warszawa 2015.

Możliwość komentowania jest wyłączona.