Dyskusje

Zapraszamy do dyskusji na podane niżej tematy.
Aby dołączyć do dyskusji, należy kliknąć odpowiedni link, przeczytać tekst (lub teksty) będące przedmiotem dyskusji, a następnie dodać swój komentarz (na samym dole strony).

Otwarte dyskusje

♦   O autonomii maszyn (i ludzi)
[dyskusja nad referatem Konrada Maślenickiego]

♦   Mappism.
Philosophy of Mind from the Perspective of Mathematics and Computer Science

[dyskusja nad referatem Iwo Błądka i Konrada Miazgi]

♦   Anaksymander z Miletu.
Inicjator pojęcia informacji jako czynnika porządkującego (chaos)

[dyskusja nad referatem Michała Stelmacha]

Możliwość komentowania jest wyłączona.