Marek Janasz (UP)
Porównanie metod algebraicznych i syntetycznych automatycznego dowodzenia twierdzen na przykładzie twierdzeń Euklidesa i Kartezjusza

W obliczu przemian technologicznych i postępującej cyfryzacji matematycy-teoretycy coraz częściej i chętniej wspomagają się w pracy naukowej narzędziami informatycznymi. Tyczy się to także dowodzenia twierdzeń. Dwie klasy metod dowodzenia twierdzeń geometrycznych: algebraiczna i syntetyczna wymagaja odmiennych, predefiniowanych narzędzi informatycznych.

Celem wystąpienia będzie zwrócenie szczególnej uwagi na różnice, ale także i podobieństwa użytych metod. Zestawieniem zostaną objęte obszary samej struktury dowodu i sposobu jego uzyskania, jak i narzędzi informatycznych, użytych w procesie dowodzenia. Materiałem, który zostanie wykorzystany do zilustrowania powyższych metod, będą wybrane twierdzenia księgi VI „Elementów” Euklidesa oraz „Arytmetyka odcinków” Kartezjusza. Środowiskami informatycznymi, wykorzystywanymi w powyższym wystąpieniu, będą WinGCLC oraz Singular.

Możliwość komentowania jest wyłączona.