Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z głównym organizatorem Konferencji, dr inż. Pawłem Stacewiczem: p.stacewicz@ans.pw.edu.pl.

W skład Rady Naukowej Konferencji wchodzą:
♦   prof. Witold Marciszewski (UW)
♦   prof. Józef Lubacz (PW, ICFO)
♦   prof. Andrzej Biłat (PW, ICFO)
♦   prof. Piotr Zaskórski (WAT)
♦   prof. Kazimierz Worwa (WAT)
♦   prof. Marek Hetmański (UMCS)
♦   prof. Andre Włodarczyk (Paris Sorbonne)
♦   dr hab. Paweł Polak (UPJPII)
♦   dr hab. Sławomir Leciejewski (UAM)
♦   dr hab. Krzysztof Sołoducha (WAT)
♦   dr inż. Paweł Stacewicz (PW)

W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzą:
♦   dr hab. Krzysztof Sołoducha (WAT)
♦   dr inż. Paweł Stacewicz (PW)
♦   dr Helena Bulińska-Stangrecka (PW)
♦   dr Bartłomiej Skowron (PW, ICFO)
♦   mgr Danuta Ciszkowska (PW)

Za stronę internetową Konferencji odpowiadają:
♦   dr inż. Paweł Stacewicz i Jarosław Sokołowski (PW)

Możliwość komentowania jest wyłączona.