Stanisław Strzelczak (PW)
Wiedza, język, sztuczna inteligencja, poznanie. Refleksje z prac nad opracowaniem kognitywnych robotów nadzorczych.

Doświadczenia z prac nad robotem kognitywnym nadzorującym montaż maszyn w fabryce firmy KraussMaffei skłaniają do refleksji nad takimi artefaktami jak wiedza, język, poznanie i inteligencja. Pomimo iż opracowany prototyp robota jest funkcjonalnie ubogi, może tworzyć nowe koncepty i konstrukcje we własnym języku, tym samym samodzielnie rozszerzając sferę własnego poznania.

W konsekwencji tworzona przez robota wiedza i rozumowanie wymyka się ludzkiej kontroli i poznaniu. Przeprowadzone badania stawiają pytania o wzajemne relacje i role ludzi oraz sztucznej inteligencji, zarówno w środowisku przemysłowym, jak i społecznym. Urealnia się możliwość podporządkowania ludzi sztucznej inteligencji, która działa skuteczniej, przy tym poza ich wiedzą i kontrolą.

Możliwość komentowania jest wyłączona.