Mariusz Wojewoda (UŚ)
Aksjologia rzeczywistości cyfrowej

W swoim wystąpieniu chciałbym zwrócić uwagę na kwestie aksjologiczne związane wykorzystaniem dóbr cyfrowych. Rzeczywistość cyfrowa stanowi pewną odrębność od świata realnego, która jednak nie jest neutralna aksjologicznie. Wartości znajdują się w sieciowym układzie zależności strukturalnych i wertyklanych, niezależnych od podmiotu, chociaż podmiot, grupy, podmiotów, instytucje zawsze pozostają w jakiejś relacji wobec świata wartości.

Stanowisko aksjologiczne, które przyjmuję określam mianem strukturyzmu lub relacjonizmu aksjologicznego, jest ono pewnym wariantem obiektywizmu aksjologicznego. Wartości są ontycznymi relacjami. Chciałbym zbadać w jakim sensie klasyczne pojęcia aksjologiczne odsłaniają nowe obszary odczytań w sytuacji, gdy zestawiamy je z rzeczywistością cyfrową. Między innymi chodzi o takie wartości jak: podzielność, trwałość istnienia, własność, tożsamość podmiotowa (człowiek, „sztuczna inteligencja”), zdolność do przyswajania wiedzy (uczenie nienanadzorowane).

Możliwość komentowania jest wyłączona.