Pytania do Koleżanek i Kolegów, członków PTLiFN,
        o to, jaki oferują wkład w rozwój
        STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC
   
     Ankieta do pobrania w formie elektronicznej ze strony
       www.calculemus.org/LGRstudies/ankieta.html
        Odpowiedź na adres: surowik@uwb.edu.pl


1. Imię i nazwisko, stopień (mgr, dr, dr hab.), tytuł naukowy.


2. Miejsce pracy: uczelnia, wydział, instytut, zakład 
(ewentualnie inne, nie akademickie).


3. E-mail, ewentualnie inne sposoby kontaktu. 


4. Czy masz lub planujesz teksty angielskie do publikacji w "Studies"?
Na który rok (2008, 2009, 2010)? Podaj ich tytuły. 

  Pytania redagujemy, dla uproszczenia, w drugiej osobie rodzaju męskiego,
  nie przez "Pani/Pan", co Szanowni Respondenci przyjmą z pewnością ze
  zrozumieniem. Odpowiedzi na pytania 6* i 7* są fakultatywne. Są jednak
  pożądane jako źródło danych do wspierania polskiego udziału w europejskich
  projektach badawczych.


5. Czy masz opublikowane teksty polskie, które chciałbyś opublikować w
wersji angielskiej w "Studies"? Podaj tytuł, miejsce i datę publikacji. 
Czy gotów jesteś dostarczyć tekst w wersji angielskiej, czy raczej liczysz
na pomoc Redakcji w dokonaniu przekładu?


6*. W jakich projektach badawczych uczestniczyłeś w ostatnich 10 latach?
Jaki był do nich Twój wkład badawczy lub organizacyjny?


7*. W jakich konferencjach międzynarodowych uczestniczyłeś aktywnie w
ostatnich 10 latach? Podaj tytuły odczytów. 


8. [Dotyczy osób ze stopniem dra habilitowanego.] Czy jesteś gotów do
recenzowania rocznie (gratis) dwóch lub trzech prac nadsyłanych do
"Studies"? Jeśli tak, to jakiej mogłyby one dotyczyć problematyki?
Podajemy przykładowo kategorie tematów (bez pretendowania do
rozłączności klasyfikacji).

  Teoria dowodu, gramatyki formalne, semantyka logiczna, teoria rekursji,
  metamatematyka, teoria złożoności obliczeniowej, automatyczne dowodzenie
  twierdzeń, modelowanie zjawisk przez symulacje komputerowe (w
  szczególności teoriogrowe), logiki nieklasyczne, logika filozoficzna,
  filozofia logiki i matematyki, historia logiki i nauk pokrewnych, teoria
  komunikacji czyli retoryka lub pragmatyka, zastosowania logiki i
  informatyki w metodologii nauk, ogólna metodologia nauk, metodologia nauk
  empirycznych, w szczególności społecznych, dydaktyka logiki i nauk
  pokrewnych.

Osoby, które odpowiedzą twierdząco na pytanie 8 wejdą (o ile nie wyrażą
pisemnie sprzeciwu) w skład Rady Naukowej (Editorial Advisory Board),
wymieniony na odwrocie strony tytułowej "Studies".