CALCULEMUS


WITOLD   MARCISZEWSKI
S Z K I C E
do
Współczesnej Metodologii
Nauk SpołecznychFundacja na rzecz Informatyki,
Logiki i Matematyki
Warszawa 2002

ISBN 83-915069-3-2

Spis Treści

Wprowadzenie: czym jest współczesność w metodologii nauk społecznych.

I. Empiryczność teorii jako falsyfikowalność przez zdania obserwacyjne.

II. Badanie wierzeń społecznych metodami analizy logicznej i analizy funkcjonalnej.

III. Definiowanie pojęć teoretycznych przez definicje operacyjne i postulaty znaczeniowe.

IV. O badaniach socjologicznych z punktu widzenia inżynierii społecznej.

V. O miejscu socjologii wśród nauk i metodach uzasadniania praw społecznych.

VI. Aksjologiczne zaangażowanie nauk społecznych.

VII. Nierozstrzygalność i algorytmiczna niedostępność w naukach społecznych.

VIII. Problem dostępności algorytmicznej struktur społecznych na przykładzie sporu o moc obliczeniową wolnego rynku.

Uwaga. Niektóre teksty będą dopracowane pod względem korekty i ujednolicenia typograficznego w późniejszym terminie.