Filozofia w logice i informatyce

pw-logo

Serdecznie zapraszamy do udziału w I. Ogólnopolskiej Konferencji p.t. „Filozofia w logice i informatyce”, która odbędzie się w Politechnice Warszawskiej w dniu 6 listopada 2015 roku.
Konferencja jest organizowana przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW przy współudziale Fundacji na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki oraz Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (grupa badawcza „Filozofia w informatyce”).

W trakcie Konferencji będziemy dyskutować różne zagadnienia filozoficzne, które towarzyszą badaniom logicznym i informatycznym.
Ich różnorodność obrazują dobrze następujące pytania:

  • W jakim zakresie rozumowania potoczne – oglądowe, intuicyjne, heurystyczne etc. – poddają się  formalizacji i automatyzacji?
  • Czym jest informacja? Jakie pojęcia informacji przyjmuje się w różnych naukach?
  • Jakie techniki przetwarzania informacji (danych) pozwalają najlepiej modelować  lub realizować  aktywność poznawczą ludzi? Jakie wiążą się z nimi ograniczenia?

Wstępny zakres konferencyjnej debaty wyznacza lista już zaproponowanych referatów, które przedstawią wybitni naukowcy ze znanych ośrodków akademickich.
Lista nie jest zamknięta – zapraszamy do zgłaszania kolejnych tematów…

Osoby zainteresowane Konferencją mogą wybrać jedną z 4 form uczestnictwa:

  • wygłoszenie referatu
  • wygłoszenie  komunikatu
  • zgłoszenie referatu do dyskusji w konferencyjnym blogu
  • uczestnictwo w obradach

Niezwykle ważnym dopełnieniem „fizycznych” obrad będą internetowe dyskusje w konferencyjnym blogu – każdy uczestnik Konferencji będzie mógł zainicjować taką dyskusję jeszcze przed rozpoczęciem obrad.

Wyróżniające się referaty – zarówno wygłoszone, jak i zgłoszone do dyskusji na stronie Konferencji – zostaną opublikowane w specjalnej monografii (wydanej przez Oficynę Wydawniczą PW) lub w punktowanym czasopiśmie logiczno-filozoficznym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.