Adam Olszewski (UPJPII)
O intuicyjnym pojęciu funkcji

Oryginalne sformułowanie tezy Churcha polegało na zidentyfikowaniu intuicyjnego pojęcia funkcji efektywnie obliczalnej z pojęciem funkcji rekurencyjnej. Teza ta jest przedmiotem nieustannych rozważań specjalistów z różnych dyscyplin. Robin Gandy na końcu swego znanego artykułu o tezie Churcha napisał, że powinniśmy mieć otwarte umysły na wyniki badań, które się pojawią.

W ostatnich latach rozwinęły się pewne badania z zakresu: psychologii poznawczej, kognitywistyki i filozofii. W ich świetle można powiedzieć nieco więcej na temat tezy Churcha i szerzej, pewnych zagadnień z zakresu filozofii matematyki. Pierwszym takim zagadnieniem jest rozumienie pojęć w psychologii, zaś drugim jest rozumienie i badania empiryczne nad intuicją. Referat będzie temu poświęcony oraz będzie poświęcony temu, czy to jest słuszna droga do zaatakowania tezy Churcha.

Dodatkowo zostanie zaprezentowana metafora prowadząca do funkcji rekurencyjnych, nawiązująca do koncepcji Lakoffa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *