Dyskusja o pojęciu informacji

W porozumieniu z autorami dwóch innych referatów chciałbym otworzyć dyskusję nad pojęciem informacji, które jest dla naszej Konferencji kluczowe.

Choć jest to pojęcie wieloznaczne, można pokusić się o:
a) próbę powiązania ze sobą jego rozmaitych znaczeń – co sygnalizuję krótko w swoim komunikacie pt. „O redukcji informacji do danych„.
b) próbę określenia znaczeń najważniejszych – co realizują w swoich referatach Józef Lubacz i Roman Krzanowski.

Józef Lubacz precyzuje informację w kontekście ludzkiego umysłu, określając ją jako wytwór czynności interpretowania czegoś (tj. przedmiotu informacji). Wprowadza przy tym ciekawe rozróżnienie na informację deskrypcyjną (której funkcją jest opis czegoś) oraz informację preskrypcyjną (której funkcją jest pewien rodzaj sprawstwa, mającego na celu np. wytworzenie czegoś).

Roman Krzanowski bada inny obszar znaczeń, związany z obecnością informacji w świecie. Traktuje informację jako trzeci podstawowy element świata – równorzędny z materią i energią, przejawiający się w uporządkowaniu lub uorganizowaniu tej pierwszej.

♦  Czy obydwa wzmiankowane typy znaczeń – nazwijmy je: antropomorfizującym i kosmicznym – mają ze sobą cokolwiek wspólnego?
♦  Czy rozumienie informacji jako pewnego składnika bytu ma w ogóle sens?
♦  Co różni informację od energii (jej relacja do materii jest chyba prostsza)?

Oto pytania, wokół których mogłaby się potoczyć dalsza dyskusja.

Materiały do dyskusji

Roman Krzanowski: Koncept informacji T. Stoniera i jego implikacje (abstrakt lub pełny tekst)
Józef Lubacz: O ontologiczności informatyki
Paweł Stacewicz: 1) O redukcji informacji do danych, 2) O pojęciu informacji. Dyskusyjne zaproszenie do dyskusji

5 odpowiedzi na „Dyskusja o pojęciu informacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *