Paweł Stacewicz (PW):
O redukcji informacji do danych

Abstrakt

1.  Za cztery najbardziej typowe, choć przynależne do różnych kontekstów, znaczenia terminu „informacja” proponuję uznać:
a) informacja jako sposób uporządkowania pewnego zbioru materialnych elementów,
b) informacja jako treść pewnego przekazu,
c) informacja jako czynnik wiedzotwórczy lub wiedza,
d) informacja jako dane, czyli w określony sposób ustrukturyzowane i zakodowane tworzywo systemów informatycznych (inaczej: informatyczny kod).

2.  Rzutując powyższe znaczenia w dziedzinę ludzkiego umysłu  zyskuje się taki oto obraz właściwej mu aktywności poznawczo-komunikacyjnej:
a) umysł ludzki odnajduje w świecie (inaczej: w docierających doń sygnałach/bodźcach) pewien porządek,
b) odzwierciedla ów porządek w pewnym kodzie (np. językowym), nadając mu przy tym określone znaczenie,
c) zinterpretowany w określony sposób kod może uczynić elementem i/lub podstawą własnej wiedzy,
d) zinterpretowany w określony sposób kod (mający niekiedy status wiedzy) może przekazać innym…
… ci zaś mogą rozpocząć jego „przetwarzanie” od punktu a).

3.  Przyjmując, że w trakcie naszkicowanego procesu umysł rozpoznaje, przetwarza i przekazuje informacje, możemy określić informację jako tworzywo ludzkiego umysłu; a następnie nazwać tak zredukowane pojęcie informacji  u-informacją.
Jest to 1-szy poziom redukcji, zaraz po którym może nastąpić kolejny: polegający na redukcji u-informacji do danych, czyli  tworzywa systemów informatycznych.
Ów drugi zabieg pozostaje dualny, a w zasadzie podrzędny, względem redukcji umysłu do takiego czy innego systemu informatycznego (np. z intencją modelowania tego pierwszego za pomocą drugiego).

4.  Z punktu widzenia filozofii podstawową zaletą redukcji u-informacji do danych jest możliwość ścisłego stawiania pytań dotyczących umysłu i formułowania warunkowych rozstrzygnięć (prawdziwych pod warunkiem, że wewnątrz-umysłowej informacji odpowiada taka a taka forma danych).
Dla przykładu:
a) jeśli u-informacja jest kodowana cyfrowo, to pewne problemy nie mogą zostać przez umysł uchwycone, a inne nie mogą zostać rozwiązane;
b) jeśli u-informacja jest kodowana analogowo, a ponadto jedyna dostępna (wskutek fizycznych ograniczeń świata) metoda fizycznego modelowania umysłu polega na stosowaniu maszyn i reprezentacji cyfrowych (dyskretnych), to niektóre funkcje umysłu pozostaną poza zasięgiem wyjaśnień naukowych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.