STRONA GŁÓWNA KNF       DOMENA "CALCULEMUS"Komitet Nauk Filozoficznych

Przewodniczący

Andrzej Grzegorczyk

Warszawa 29 czerwca 1999

 

Do

Członków Komitetu Nauk Filozoficznych

 

Niniejszym komunikuję Członkom KNF nieobecnym na pierwszym posiedzeniu wyniki tego zebrania, a obecnym dziękuję za okazane mi zaufanie.

Deklarowałem, że pragnąłbym zwiększyć udział merytorycznej refleksji filozoficznej w pracach Komitetu. Żeby nie przeciążać samych zebrań wraz z listem zapraszającym na posiedzenie spróbujemy rozsyłać krótkie merytoryczne zagajenie i posiedzenie będzie się zaczynać od wymiany poglądów z nim związanych. Na tą część ‘filozoficzną’ będziemy zapraszali gości z poza KNF. Po części filozoficznej nastąpi część administracyjna w ścisłym gronie Członków Komitetu. Uprzejmie proszę wszystkich o inicjatywę w sprawie tematów wartych wspólnego namysłu, oraz sposobów ich przedstawienia.

Zebrani wskazali na poniedziałek, jako preferowany dzień tygodnia na posiedzenia Komitetu, oraz na godzinę 11.

Na pierwszym posiedzeniu dokooptowani zostali też dalsi członkowie, oraz zostało wybrane Prezydium Komitetu, do którego poza Przewodniczącym weszli: prof.prof. Amsterdamski, Bronk, Marciszewski, Rosińska, Woleński.

 

Prezydium KNF zaraz po pierwszym posiedzeniu odbyło krótką naradę, na której:

  1. Prof. Jan Woleński został wybrany Zastępcą Przewodniczącego.
  2. Prof. Witold Marciszewski został wybrany Sekretarzem.
  3. Dyskutowaliśmy ważną kwestię Ustawy Sejmowej o Szkolnictwie Wyższym i doszliśmy do wniosku, że Komitet jest w stanie wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie. Aktywnej roli podjęli się koledzy: Woleński i Amsterdamski. Już po tej naradzie dowiedzieliśmy się, że nie jesteśmy jedynymi w Wydziale I, którzy wyraziliby w tej sprawie swoją opinię.

Po kilku tygodniach sprawa ta przestała być aktualna, ponieważ rząd wycofał projekt.

 

Najbliższe posi�przewidujemy �br. Proponuję przeprowadzić na nim dyskusję na pewne tematy filozoficzne związane z aktualną sytuacją.

W początku września roześlę własne zagajenie, w którym spróbuję pobudzić Członków Komitetu do refleksji nad istotnymi składnikami kondycji ludzkiej, przejawiającymi się w aktualnych wydarzeniach i przemianach kulturowych, których jesteśmy świadkami.

Filozofowie wydają się też powołani, aby, omijając łatwe odniesienia polityczne, prowadzić namysł nad ogólnym stanem życia intelektualnego w kraju i wieloma sprawami, które z tym się wiążą.

Przesyłam wszystkim Członkom Komitetu życzenia zdrowia i dobrego odpoczynku w czasie wakacyjnym, oraz łączę wyrazy szacunku

 

 

 

Andrzej Grzegorczyk


Do początku tekstu