STRONA GŁÓWNA KNF       DOMENA "CALCULEMUS"


Prace nad systemem oceny jednostek naukowych

Zadania pozostające do wykonania przez KNF

Komunikat z dnia 9 września 1999


Przewodniczący Zespołu Nauk Humanistycznych KBN w piśmie z dnia 7 maja 1999 zwrócił się do KBN o wykonanie trzech zadań. Jedno z nich, mianowicie przygotowanie dwóch list wyróżnionych czasopism krajowych zostało wykonane w poprzedniej kadencji, o czym ówczesny Przewodniczący KNF poinformował KBN w piśmie z 26 maja 1999. Oto wynik prac KNF w tym zakresie.

Lista A - czasopisma, w których publikowanie daje 7 punktów:

  1. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
  2. Etyka
  3. Filozofia Nauki
  4. Kwartalnik Filozoficzny
  5. Przegląd Filozoficzny
  6. Roczniki Filozoficzne KUL
  7. Studia Mediewistyczne
Lista B - czasopisma, w których publikowanie daje 5 punktów:
  1. Edukacja Filozoficzna
  2. Nowa Krytyka
  3. Principia


Do wykonania, w terminie do końca września pozostały dwa inne zadania. Kto z członków KNF chciałby się na ten temat wypowiedziec, proszony jest o e-mail w tej sprawie na adres: witmar@calculemus.org; są to zadania następujące.

1. Przygotowanie listy obejmującej najbardziej wartościowe tytuły czasopism znajdujących się na liście filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej.

2. Przygotowanie listy szczególnie wartościowych tytułów czasopism naukowych, które zostały pominięte na liście filadelfijskiej.

To the top of this file