From patrickkolechnicki@wp.pl Wed May 23 22:50:02 2012
Date: Wed, 23 May 2012 22:46:33 +0200
From: Partrick Olechnicki 
To: witold@marciszewski.eu
Subject: Patryk Olechnicki, WSAP, stosunki międzynarodowe rok III

WSTĘP:

1.	Samuel  Huntington teorie o zderzeniu cywilizacji opublikował w 1993
roku w amerykańskim dwumiesięczniku Foreign Affairs, który zajmuję się
tematyką stosunków międzynarodowych. Huntington spierał się o swoją
ideologię z amerykańskim politologiem i ekonomistą Francis Fukuyama.
Jednakże o wiele wcześniej bliźniaczo podobną tematyką zajmowali się tacy
badacze naukowi jak: Spengler, Koneczny, Sorokin, Elias oraz Wallerstein.

2.	Moim zdaniem uniwersalność kultury zachodniej wywodzi się z tego, że
jest ona najłatwiej przyswajalną cywilizacją spośród dziewięciu głównych
cywilizacji, które scharakteryzował i opisał Huntington. To właśnie na
terenach cywilizacji zachodniej, która zajmuję terytorium USA, Europy
Zachodniej oraz Australii, mieszka największa liczba ludzi, którzy wywodzą
się z pozostałych cywilizacji. Taki zgiełk kulturowy zamieszkujący tereny
cywilizacji zachodniej potwierdza przypuszczenia, ze jest to cywilizacja, w
której najłatwiej zaklimatyzować się ludziom z całego globu.

3.	Sądzę, że religia grecka miała znikomy wpływ na powstanie geometrii
Euklidesa. Tezy greckiego matematyka są wyłącznie efektem jego ciężkiej
pracy i zdolności matematycznych. Bogu może jedynie dziękować za to, że
otrzymał wspaniały dar odkrywania nowych teorii matematycznych. Warto
wspomnieć, że liczba wydań geometrii Euklidesa ustępuje jedynie liczbie
wydań Biblii.

4.	Zgadzam się z teorią zderzenia cywilizacji, którą opracował
Huntington. W obecnych czasach co raz częściej słyszymy o trwających
konfliktach. Co jakiś czas pojawiają się nowe ogniska zapalne. Być może
świat nie podzieli się aż na tyle cywilizacji ile opisał Huntington.
Jednakże w przyszłości świat z pewnością podzieli się na kilka biegunów. Być
może powtórzy się sytuacja za czasów zimnej wojny gdy konkurował ze sobą
obóz komunistyczny i obóz kapitalistyczny. Jedno jest pewne. W przyszłości
czeka nas kolejne zderzenie cywilizacji.

5.	Każda dawna cywilizacja z basenu Morza Śródziemnego wniosła wkład  w
rozwój Europy.

-cywilizacja bizantyjska – rozkwit architektury, rozwinięcie
rzemiosła, stworzenie ceramiki,

-cywilizacja egipska – pismo, kalendarz słoneczny, nilomierz, znaczący
rozwój matematyki i medycyny

-cywilizacja grecka – demokracja, teatr, igrzyska olimpijskie, obecne
zabytki greckie,

-cywilizacja rzymska – łaźnie rzymskie, cement, mosty, wodociągi,
naczynia ze srebra

-cywilizacja mezopotamska – struktura władzy, rozwój rolnictwa, prawo
cywilne i karne, pismo klinowe.

6.	Pogląd problemu kalkulacji ekonomicznej można określić poglądem
informatyczno-liberalnym. Hayek twierdził, że w warunkach socjalizmu nie
możliwe jest obliczenie jaką ilość danego dobra należy wyprodukować, aby
podaż tego dobra zrównać z popytem na nie. Hayek był zdania, że taka
kalkulacja jest niemożliwa ze względu na to, że centralny planista nie jest
w stanie zebrać potrzebnej do tego wiedzy o potrzebach konsumentów.

I.	ODCINEK PIERWSZY

1.	Temperaturę ciała określa się w stopniach Celsjusza. Z tego powodu
operacjonalizacja w tym przypadku powinna być wyrażona następująca. 36.6
stopni to temperatura optymalna. Poniżej tego poziomu to temperatura za
niska. Natomiast powyżej to temperatura zbyt wysoka.

2.	procedura operacjonalizacji -  służy w teorii naukowej do
doprowadzanie wskaźników i zmiennych do postaci dającej się precyzyjnie
wyrazić.

3.	Jest to pojęcie aprioryczne oparte z góry na przyjętych założeniach
niezależnie od wcześniejszych doświadczeń.

4.	Kibic – jest to osoba, która czuje się emocjonalnie związana
ze swoją drużyną lub sportowcem, któremu zawsze życzy jak najlepiej i
przeżywa emocjonalnie wszelkie rozczarowania. Kibicowanie to czynność
polegająca na wspieraniu osób, których dobre wyniki sprawiają zadowolenie u
kibica.  Bramkarz – jest to zawodnik broniący dostępu do bramki swojej
drużyny. Jego głównym zadaniem jest obrona strzałów oddawanych przez
przeciwników. Potocznie bramkarzami nazywa się również ochroniarzy dyskotek,
barów oraz pubów.

5.	Pojęcia empiryczne, które nie wymagają operacjonalizacji to takie
pojęcia, które są zrozumiałe dla szerszego grona ludzi, którzy nie są
zaznajomieni w daną dziedzinę. Natomiast pojęcia empiryczne wymagające
operacjonalizacji to takie pojęcia, które są zrozumiała wyłącznie dla twórcy
owego pojęcia oraz dla wąskiego grona osób.

II.	ODCINEK DRUGI

1.	Zadałbym mu następujące pytanie: Jak rozumieć pojęcie "gatunek bytu"
oraz w jaki cechy musiałaby posiadać owa odpowiednia religia ?"

2.	Za głównych spadkobierców Starożytnego Rzymu uznawano: Wielką
Brytanię, Hiszpanię, Holandię. W Holandii i Hiszpanii w czasach ich
największej świetności dominował katolicyzm. Natomiast w Wielkiej Brytanii
dominował protestantyzm. Wszystkie trzy państwa w okresie gdy były
europejskimi imperiami dominowały pod względem podróży morskich. Zajmowały
się również kolonizacją nowo odkrytych terenów. Dzięki takim działaniom
dorobiły się roli hegemonów. Religia miała znaczący wpływ na te wydarzenia. 
Rządzili w nich monarchowie, którzy ubzdurali sobie, że każde haniebne
rozkazy i decyzje państwowe są usprawiedliwiane przez religię, którą
wyznają.

3.	Islam miał wpływ na starożytną cywilizację Izraela ponieważ dawne
państwo izraelska funkcjonowało na terytorium dzisiejszego Izraela,
Palestyny oraz Jordanii. Tereny te były zamieszkiwane przez liczną ludność
muzułmańską. Najazdów często dokonywali Asyryjczycy, Babilończycy, Grecy,
Machabeuszy. Z tego powodu w tym miejscu powstał kocioł kulturowy, w którym
wszystkie grupy oddziaływały na siebie znacząco.

4.	Postaram się odpowiedzieć na to pytanie na podstawie Unii
Europejskiej. W gronie 27 państw UE religiami dominującymi jest
chrześcijaństwo dzielące się na katolicyzm, prawosławie i protestantyzm.
Oczywiście w niektórych państwach występują większe skupiska muzułmanów np.
Francja, Belgia i Holandia. W Czech natomiast bardzo duży odłam ludności
deklaruję ateizm. Nie wyobrażam sobie jednak możliwości aby 77 milionowa
Turcja mogła wejść w struktury UE. Turcja jest niby państwem świeckim ale
99% ludności jest muzułmanami. W obecnych czasach islamiści powodują duże
problemy społeczne w Niemczech, Belgii, Francji, Holandii i Wielkiej
Brytanii. Politycy UE powinni walczyć z arabizacją Europy. Muzułmanie
przyjeżdżają do Europy bez zamiaru asymilacji z kulturą europejską. Tworzą
własne dzielnice. To poważny problem z którym trzeba walczyć. Z tego powodu
UE powinna nie poszerzać swoich granic o państwa, które są zupełnie inne pod
względem religii i kultury.

5.	Jeśli pojęcie cywilizacji X rozumie jako cywilizacje wysoko
rozwiniętą to należy każde państwo cywilizację rozpatrzeć osobno:

-cywilizacja kubańska – na Kubie rządzi Ruben Castro. Życie w żadnym
państwie socjalistycznym nie należy do przyjemnego. Ciężko utrzymać się z
sektora usług. Gospodarką steruję władze co dogłębnie odczuwają Kubańczycy w
swoich portfelach.

-cywilizacja chińska – kraj w którym gospodarka jest kapitalistyczna,
a życiem społecznym steruję władze. Mimo tego Chiny stać na wszystko. Są
największą gospodarką świata. Każde państwo ma u nich dług pieniężny.
Niestety społeczeństwo nie ma już tak wesoło. Bardzo często łamane są prawa
człowieka. Jest wiele zakazów, np. zakaz posiadania więcej niż jednego
dziecka bez większych opłat.

-cywilizacja rosyjska – jest to państwo republikańsko demokratyczne.
Jednak są to tylko pozory. O wszystkim decyduję prezydent Putin. W kraju
jest bez liku problemów społecznych np.: alkoholizm, korupcja, bezdomne psy.

-cywilizacja białoruska – ostatnia dyktatura w Europie. Łukaszenko
fałszuję każde wybory i nikt nie może tego rozwiązać przez wiele lat.
Społeczeństwo żyję jeszcze komunizmem i nie jest w stanie zdetronizować
dyktatora. Prawa człowieka łamane na porządku dziennym

-cywilizacja izraelska – najbardziej cwany naród na świecie. Jednakże
w samym Izraelu nie jest już tak idealnie jak w innych krajach świata gdzie
Żydzi nauczyli się dominować. Problem zabrania ziem Arabom otworzył początek
wojny. Izrael musi cały czas czuwać na bezpieczeństwem swoich obywateli.
Jest znienawidzony przez wszystkich radykalnych Arabów świata. Państwo
musiało zbudować mur aby oddzielić się od Palestyny.

-cywilizacja polska- na pierwszy rzut oka najbardziej normalne państwo ze
wszystkich tu analizowanych. Jednak epoka komunizmu jest głęboko
zakorzeniona w dużej części społeczeństwa. Do tego toczy się wojna
polsko-polska, w której dwie główne partie toczą między sobą śmiertelny bój
zapominając o zwykłych obywatelach. Swój cyrk, swoje małpy.

6.	Bank centralny to jednostka państwowa odpowiedzialna za prawidłowe
funkcjonowanie systemu bankowego w państwie. W Polsce bankiem centralnym
jest Narodowy Bank Polski.

7.	Głównymi cechami cywilizacji X są: demokracja, praworządność,
tolerancja społeczna, wyskoki rozwój nauki i techniki, szanowanie praw
człowieka.

III.	ODCINEK TRZECI

1.	Cywilizacja X jest mianem liberalnej ponieważ jest w niej większe przyzwolenie na inwencję twórczą i poczynania obywateli. Władze nie kontroluje swojego społeczeństwa tak natarczywie jak miało to miejsce  komunizmie lub dyktaturze. Ludzie mają większe prawa. Mogą wychodzić z inicjatywami społecznymi. Cywilizacja X daję możliwości większego rozwoju całego społeczeństwa w wielu dziedzinach życia codziennego. 

2.	Rybek kapitalistyczny nie jest przeznaczony wyłącznie do systemu demokratycznego. Doskonałym przykładem tego są Chiny gdzie rządzą socjaliści. 
Wolność Internetu ma dla demokracji olbrzymie znaczenie. Gdy państwo obawia się własnych obywateli nawet na szczeblu internetowym pokazuję wyłącznie swoją słabość. 
Wolność Internetu to taki stan rzeczy w którym państwo ani nikt inny nie ingeruję dogłębnie w przestrzeń internetową i nie określa wszystkiego prawem. Powinno działać tylko w wypadku ewidentnego przekroczenia prawa jak np. molestowanie dzieci, rozprzestrzenianie zdjęć pedofilskich, kradzież własności intelektualnej.

3.	Liczby arabskie, koło, pergamin

4.	(1654-1705) Jakob Bernoulli -  pojęcie całki, układ współrzędnych
biegunowych, prawo wielkich liczb

(1596-1650) Kartezjusz – układ współrzędnych kartezjańskich 

(1623-1662) Blaise Pascal - teoria prawdopodobieństwa, wartość oczekiwana

(1646-1716) Gottfried Wilhelm Leibniz - rachunek różniczkowy, symbol całki

(1540-1603) François Viète -  rozwiązywanie równań kwadratowych,
notacja literowa dla stałych w równaniach

5.	Arytmetyczne działania na liczbach można wykonywać używając liczb
rzymskich, w których nie występuję zero. Nie jest możliwe funkcjonowanie
informatyki bez symbolu zero. Z prostego powodu. Gdyby była taka możliwość
taka informatyka by istniała. Obecnie obojętnie w jakim programie lub
systemie operacyjnym istnieje liczba 0.

6.	Ataturk był głównym sprawcą zmiany Turcji z państwa religijnego w
państwo świeckie. Jego głównymi dokonaniami były wprowadzenie kalendarza
gregoriańskiego, alfabetu łacińskiego, oczyszczenie języka tureckiego ze
słów pochodzenia arabskiego i wprowadzenie nazwisk, sam Mustafa Kemal wybrał
dla siebie nazwisko: "Atatürk", czyli "Ojciec Turków", którego nie wolno
było nosić żadnemu innemu Turkowi. Znacznie ograniczył ingerencję islamu w
politykę państwa wprowadzając kodeks karny. Za jego rządów wprowadzono
obowiązkowe nauczanie kobiet, a także ustawy gwarantujące im równość
społeczną i polityczną, promowano też zachodni styl ubierania się.  Jego
antyreligijne działania nie są zaskakujące. Wywodził się z partii
socjalistycznej, gdzie wszystko co kojarzy się z religią jest złe i powinno
być zastąpione świeckimi wzorcami.