From mieszo89p@wp.pl Wed May 23 23:10:02 2012
Date: Wed, 23 May 2012 23:06:31 +0200
From: Leszek Półkosnik 
To: witold@marciszewski.eu
Subject: Sprawdzian II 

SPRAWDZIAN II 
Cywilizacja liberalna a swiat zachodni
Odcinek wstępny:

1.	Huntington, pojęcia i założenia teorii o zderzeniu cywilizacji
czerpie od swojego mistrza Arnolda Toynebee’go (1889-1975).

2.	Twierdzenie, że cywilizacja zachodnia jest uniwersalna można
rozumieć tak, że istotą cywilizacji zachodniej jest idea liberalna.

3.	Religia grecka nie przyczyniła się do powstania geometrii Euklidesa.

Zag-4*.  Zgadzam się z konkluzją 1 . Ludzie, aby przetrwać muszą umieć
poradzić sobie w każdej sytuacji. Muszą uczyć się nowych rzeczy , stawiać na
innowacyjność.

Zag-5.  Cywilizacje starożytnej Grecji oraz cesarstwa rzymskiego wniosły
wkład do cywilizacji europejskiej.

I Odcinek pierwszy:	
	
1.	Przykład operacjonalizacji pojęcia wyrażanego zwrotem "temperatura
ciała": Jeśli górny kraniec słupka rtęci pokrywa sie z kreska, przy której
widnieje napis "37", to ´ temperatura ciała, do którego był przyłożony
termometr wynosi 37 stopni C.

Zag. 2 . W teorii naukowej procedura operacjonalizacji służy niejako do
pomiaru, na ile pojęcia jakiejś teorii przystają do konkretnej
rzeczywistości.

3.Pojęcia aprioryczne to takie pojęcia spoza doświadczenia zmysłowego, a w
doświadczeniu tym zakładane jakby z góry.

4.	Definicje operacyjne pojęć «kibic» i «bramkarz» : 

^G	Kibic - jeśli ktoś regularnie dopinguje podczas meczu pewną drużynę
to jest jej kibicem.

^G	Bramkarz – jeśli ktoś regularnie strzeże bramki pewnej drużyny
to jest jej bramkarzem.

5.	Pojęcia nie-aprioryczne czyli empiryczne dzielą się na obserwacyjne
i teoretyczne. Obserwacyjne charakteryzują się tym, ze w danej teorii nie
wymagają operacjonalizacji, teoretyczne zaś tym, ze jej wymagają.


II Odcinek drugi:

Zag. 2 *  Można przyjąć, że Bizancjum, Arabowie, Frankowie, Cesarstwo
Niemieckie oraz państewka barbarzyńskie w większym lub mniejszym stopniu
zasługują na miano pełnoprawnych spadkobierców starożytnego Rzymu.

Zag. 3   Islam spełnił rolę kokonu dla starożytnych cywilizacji Iranu i
Izraela.


6.	Operacjonalizacja pojęcia «bank centralny»:
Instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego

III Odcinek trzeci:

1.	Określenie cywilizacji X jako liberalnej uzasadnia pięć cech:
^G	wiodąca rola NAUKI
^G	klasyczny PODZIAŁ WŁADZ
^G	praworządność
^G	gospodarka wolnorynkowa
^G	TOLERANCJA dla poglądów, zachowań i obyczajów.

  Zag. 2. *  Wolny rynek jest nieodłącznie spleciony z demokracją. Brak
  demokracji skutkuje korupcją gospodarczą do gruntu podkopującą wolny
  rynek.

 3.  Osiągnięcia cywilizacyjne powstałe poza Europą Zachodnią:
^G	Jedwab
^G	Porcelana
^G	Proch strzelniczy
^G	Uzyskiwanie wysokich temperatur
^G	Sejsmograf
^G	Papier
^G	Druk

Zag-4. Matematycy XVII w. : 
^G	John Napier – logarytmy
^G	Kartezjusz – stworzył geometrię analityczną
^G	Pierre de Fermat – geometria analityczna, sprowadził geometrię
do arytmetyki
^G	Izaak Newton i Gottfried Leibniz – pojęcia pochodnej i całki
^G	Leonhard Euler – teoria grafów i topologii


Leszek Półkośnik 
Studia: Stacjonarne
nr. albumu : 15776