ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W VI WARSZTATACH LOGIKI etc             

Prosimy przesyłać jako załącznik e-mailowy na adresy:
witmar@calculemus.org (prof. Witold Marciszewski)
CC: romat@hum.uwb.edu.pl (dr Roman Matuszewski)
======================================================

Imię i nazwisko:


status akademicki (student, mgr, dr, dr hab., prof.)
lub zawodowy (sposób określenia - do uznania respondenta)Uczelnia lub inne miejsce pracy: Specjalność naukowa lub zawodowa:e-mail:

telefon: 

adres (domowy lub służbowy):

Dane do sporządzenia faktury: nazwa i adres (z kodem) instytucji, jej NIP:==========================================================================

FAKULTATYWNIE: krótka charakterystyka aktualnych zainteresowań badawczych;
może być w postaci tematów (tytułów) świeżo publikowanych lub będących w
toku opracowania badań, tematyki prowadzonych seminariów lub wykładów
monograficznych etc. Niniejsza rubryka ma na celu wstępne wzajemne
zapoznanie się przyszłych uczestników dzięki opublikowaniu odpowiedzi (na
kilka tygodnu przed konferencją) na stronach konferencyjnych.