Do spisu treści nr 4'97


Kurier Polityczny
30 Kwietnia 1997

Caeterum censeo
siła państwa zależy od siły nauki

Przysłowiowe caeterum censeo (a zresztą, uważam, że ...) wygłaszamy dla podkreślenia, że doniosłość głoszonego przez nas poglądu zasługuje na uporczywe powtarzanie. Zwrot ten pochodzi od Katona Starszego (234-139 przed Chr.), który był tak zażartym wrogiem Kartaginy, że każde przemówienie w senacie, niezależnie od tematu, kończył sentencją: ,,a zresztą uważam, że Kartagina musi być zburzona'' - caeterum censeo Carthaginem delendam esse. Z równą uporczywością będzie w Kurierze powtarzane, że siła państwa zależy od siły nauki. Poprzedni szkic poddawał pod rozwagę myśl, że wśród specjalności polskiego eksportu powinna się znaleźć myśl matematyczna  
Informatyka a siła militarna


W ,,Polityce'' z 19 kwietnia, w artykule Bogusława Zająca pt. ,,Stan żywionych'' znajdujemy następującą wiadomość (s.44).
[W Rosji] Obecny wskaźnik ilości nowoczesnego uzbrojenia sięga 30 proc., wylicza się zaś, że jeśli nie zainwestuje się dostatecznie w badania naukowe, to po roku 2005 zniży się on do 5 proc.
Nasuwa się pytanie, co to znaczy nowoczesne uzbrojenie. Czy np. takie, jakim dysponowali Amerykanie w wojnie nad Zatoką Perską? Czy może takie, jakie właśnie zaczynają stosować, przy którym tamta nowoczesność przegrywa z kretesem?

Świadomość tego problemu zawdzięczamy równoległej publikacji ,,Wprost'' (20 kwietnia), gdzie czytamy (s.99), co następuje, w Tomasza Wróblewskiego doniesieniu z Waszyngtonu pt. ,,Broń XXI wieku. Strategia Pentagonu''.

W połowie marca na pustyni Mojave Pentagon przeprowadził eksperymentalne manewry - starcie formacji z różnych epok. Dwa tysiące najlepszych żołnierzy elitarnej jednostki liniowej OPFOR, zahartowanych w bojach z Zatoki Perskiej, zetknęło się z EXFOR - pierwszą jednostką eksperymentalną. Po obu stronach te same czołgi M-1 i te same helikoptery apache; z jednym wyjątkiem - EXFOR po brzegi nafaszerowany został komputerami i najnowszą technologią telekomunikacyjną. Żołnierzom eksperymentalnej jednostki brakowało doświadczenia z pola walki, ale wszyscy wychowani byli już na Internecie i grach komputerowych. [...]

[Gdy] dowódcy ogłosili zawieszenie broni ze wskazaniem na wygraną EXFOR, dla zwycięskiej piechoty znad Zatoki Perskiej był to szok. Żołnierze przyznawali, że czuli się bezradni. Najlepsze techniki dowodzenia i najnowocześniejsze konwencjonalne technologie, które sprawdzały się we wszystkich dotychczasowych działaniach zbrojnych i manewrach, zawiodły.

Budując wnioski na tej relacji, trzeba mieć na uwadze, że nie jest to fachowy raport techniczny, lecz tekst publicystyczny, gdzie może się zdarzyć koloryzowanie. Dopóki jednak nie znamy opinii podważających tę relację, a zarazem jest ona spójna z całością naszej wiedzy o współczesnej technice, to warto się nad nią zastanowić.

Trzeba by sobie życzyć, by polscy dowódcy sposobiący się do NATO zapoznali się z opisywaną sprawą (jeśli dotąd tego nie uczynili). A zarazem, by wzięły ją na warsztat Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komiet Badań Naukowych. Ich rzeczą jest sprawić, by polska nauka, technika i szkolnictwo zapewniły nam kiedyś sukces w tego rodzaju manewrach.


Do początku strony

Do spisu treści nr 4'97
URL - http://www.pip.com.pl/kp-uw/