Kurier Polityczny

"Dzisiaj ciężarne jest jutrem" - G.W.Leibniz


Październik - Listopad - Grudzień 1996

DO STRONY GŁÓWNEJ
Kuriera Politycznego


S i e r p i e ń
Polskie Sierpnie
1920, 1980
ich rola w dziejach Europy


W r z e s i e ń
Polaków Wrzesień 1939
Niemców Wrzesień 1949Zapowiedzi

P a ź d z i e r n i k
L i s t o p a d
G r u d z i e ń
Rewolucja Październikowa
jej skutki dla nas w 1918
zmagania z komunizmem:
1956, 1970, 1981


Edukacja Polityczna

Polska w drodze
do Europejskiej
unii walutowej


Recenzujemy na gorąco!

19.X'96
Młodzi Demokraci wobec
"młodych postkomunistów"

28.X'96
Lewicowy Populizm
Unii Wolności
3.XI'96
Świat z perspektywy
Światłego Konserwatyzmu

Zapowiedź tematyki numeru 3

Do naszego historycznego DZIŚ należą te trzy daty - 1956, 1970, 1981 - które znaczą zmagania Polaków z utopią komunizmu. Są one znakami milowymi nie tylko z powodu doniosłości skutków. Także i dlatego, że pamięć narodowa słusznie wyróżnia daty znaczone ofiarami.

Tak naznaczone daty protestów mają też Niemcy, Węgrzy, Czesi. Jest jednak coś, co odróżnia polskie zrywy od tamtych. Nie tylko ich powtarzalność. Także to, że każdy przyniósł sukces. Cząstkowy tylko i zaraz redukowany kontrofensywą władzy. Ale przecież posuwający erozję utopii. O pewnym wątku w tym wielkim procesie wspomina tekst pt. Jak realny socjalizm przy pomocy Kuronia wpadł w pułapkę reformizmu. (1.XI.1996)

Warto więc rozpamiętywać zdarzenia, dzięki którym stare smutne przysłowie zamienia się na nowe, trafniejsze - o Polaku mądrym po sukcesie.



 • Październik 1956, okupiony czerwcem, poszerzył strefę wolności o drobną przedsiębiorczość prywatną, zwłaszcza rolniczą, o względną swobodę wypowiedzi, uznanie Kościoła jako kontrahenta, a także kabiny w lokalach wyborczych - ustępstwo, bodaj symboliczne, z roszczeń do kontrolowania każdej myśli obywatela.
 • Grudzień 1970 był sukcesem o tyle, że wymusił zmianę ekipy, a nowej przypadła zasługa demontażu socjalizmu przez rozbudzanie dążeń konsumpcyjnych i monstrualny dług zagraniczny, torujący drogę późniejszej racjonalizacji gospodarki pod okiem MFW.
 • Grudzień 1981 podważył najświętszą zasadę - wpisaną do konstytucji PRL - o przewodniej roli partii: w tamtym grudniu nie wolno było odbywać zebrań partyjnych bez zgody wojska. Zasługa to nie tyle Generała, co tych, dla których poskromienia wprowadził on stan wojenny.

  Listopad 1918 należy do naszego "dzisiaj" przez do dziś obecny skutek - niepodległość. Ten sam rosyjski październik 1917, który przyniósł nam później katastrofę pn. "realny socjalizm", zaraz po rewolucji na tyle osłabił państwo rosyjskie, że musiało przyhamować swą politykę imperialną. Ma w tym zasługę Piłsudski. Oparł się on naciskom Ententy na wsparcie przez Polskę białych generałów, licząc na to, że komunizm osłabi groźnego przeciwnika. Tak się też stało.

  By zrozumieć splątanie klęsk i sukcesów, błędów i czynów rozumnych oraz ich skutków na przyszłość, trzeba zgromadzić należyty potencjał wiedzy i refleksji. Do tego ma się przyczyniać następny numer.

  Zanim zostanie on zmontowany w całości, udostępniamy zeń już teraz (02-10-96) zaczerpnięty z zasobów Internetu artykuł (po angielsku) Gerharda Simona o przyczynach upadku Związku Radzieckiego.

 • Do Strony Głównej Wydaje Grupa Zwolenników Unii Wolności

  przy pomocy firm sponsorujących
  Allo-Allo - usługi internetowe | Aleph - projektowanie stron "Kuriera"