Jakub Jernajczyk (ASP)
Wzorzec i kopia – meta-zasada obecna w filozofii, informatyce oraz sztukach rzemieślniczych

W ramach filozoficznej refleksji nad informatyką, co jakiś czas powraca zagadnienie zaskakującego podobieństwa pomiędzy Platońską teorią idei oraz głównymi założeniami paradygmatu programowania obiektowego. W swoim wystąpieniu wskażę na jedno z prawdopodobnych źródeł owego podobieństwa – zasadę wzorca i kopii, która odgrywa kluczową rolę zarówno w hierarchii świata idei, jak i w strukturze programistycznych klas oraz obiektów.

Zaprezentuję przykłady niebywałej skuteczności tej zasady także w innych obszarach ludzkiej aktywności twórczej: w tradycyjnym rzemiośle, technice oraz w sztukach projektowych.
Rozważę również hipotezę, jakoby to rzemiosło stanowiło dziedzinę, z której Platon oraz inni myśliciele zaczerpnęli rdzeń zasady wzorca i kopii.

Możliwość komentowania jest wyłączona.