Filozofia w informatyce

Mamy przyjemność już po raz czwarty zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Filozofia w informatyce”, która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2018 r. w Politechnice Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Temat przewodni tegorocznego spotkania to: Filozofia wobec podstaw i zastosowań informatyki.

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się na Politechnice Warszawskiej w roku 2015: http://calculemus.org/fli/; druga na Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie w roku 2016: http://calculemus.org/fi2/; zaś trzecia edycja została zorganizowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: http://calculemus.org/fi3/

Nasze spotkania mają za zadanie scalać różne polskie środowiska zajmujące się refleksją nad informatyką i służyć rozwojowi filozofii informatyki. Mamy nadzieję, że zapraszając specjalistów z różnych dziedzin, przyczynimy się do rozwoju badań interdyscyplinarnych związanych z informatyką. Jesteśmy otwarci na uczonych spoza Polski, dlatego część wystąpień i publikacji może zostać przedstawiona w języku angielskim.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie Profesor Raymond Turner z Wielkiej Brytanii, który wygłosi wykład specjalny w dniu 24 listopada. Honorowym patronem naszego cyklu pozostaje niezmiennie Profesor Witold Marciszewski.

Zapraszamy do zgłaszania referatów na następujące, między innymi, tematy:

 1. Fundamentalne pojęcia informatyki: informacja, algorytm, obliczalność…

 2. Metodologiczne wyzwania współczesnych badań informatycznych.

 3. Informatyka a inne nauki szczegółowe (fizyka, biologia, kognitywistyka, astronomia, lingwistyka i inne).

 4. Ontologiczne, epistemologiczne i aksjologiczne aspekty badań informatycznych.

 5. Rola informatyki i jej zastosowań we współczesnej kulturze. Kwestie światopoglądowe.

 6. Etyczne i prawne aspekty zastosowań informatyki.

Organizatorzy Konferencji

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania WAT
 • Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej przy wydziale WAINS PW

Rada Naukowa

 • prof. Witold Marciszewski (UW)
 • prof. Józef Lubacz (PW, ICFO)
 • prof. Andrzej Biłat (PW, ICFO)
 • prof. Piotr Zaskórski (WAT)
 • prof. Kazimierz Worwa (WAT)
 • prof. Marek Hetmański (UMCS)
 • prof. Andre Włodarczyk (Paris Sorbonne)
 • dr hab. Paweł Polak (UPJPII)
 • dr hab. Sławomir Leciejewski (UAM)
 • dr hab. Krzysztof Sołoducha (WAT)
 • dr inż. Paweł Stacewicz (PW)

Wsparcie Konferencji

 • Katedra Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie
 • Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki

Możliwość komentowania jest wyłączona.