Program

Szczegółowy program Konferencji ukaże się na stronie do dnia 15 listopada 2018 r.

Na Konferencję złoży się około 20 referatów oraz 4 wykłady specjalne zaproszonych gości (w tym: prof.Raymonda Turnera).

Możliwość komentowania jest wyłączona.