Terminy

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na konferencję pod adres: p.stacewicz@ans.pw.edu.pl do dnia 10 października 2018 r. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o podanie tematu planowanego wystąpienia i załączenie krótkiego streszczenia. Po akceptacji referatu prześlemy dalsze informacje organizacyjne.

Opłatę konferencyjną, wynoszącą 200 zł, należy uiścić do dnia 10 listopada 2018 r. przelewem na konto wydziału WAINS PW: PEKAO 64 1240 1053 5111 1180 0030 0091. W tytule przelewu należy podać skrót FI4 oraz swoje nazwisko i imię.

Możliwość komentowania jest wyłączona.