Cezary Zieliński (PW)
Wpływ robotyki na społeczeństwo

Wykład przedstawi aktualne możliwości robotów oraz przewidywany wpływ rozwoju robotyki na społeczeństwo. Pokazane zostaną zarówno osiągi techniczne robotów, traktowanych jako urządzenia mechaniczne, jak i ich zdolności do podejmowania decyzji i współdziałania z ludźmi. W tym ostatnim względzie poruszone zostanie zastosowanie sztucznej inteligencji w robotyce.

Przy analizie wpływu na społeczeństwo wzięte będą pod uwagę zarówno scenariusze optymistyczne jak i pesymistyczne. Na zakończenie przedstawione zostaną obszary badawcze na styku robotyki i nauk humanistycznych, w szczególności filozofii, a przede wszystkim etyki.

Możliwość komentowania jest wyłączona.