STRONA GłÓWNA "FORUM" DOMENA "CALCULEMUS"
Spis Treści 1999


Andrzej Grzegorczyk
Zagadnienia rozstrzygalności

Uzupełnienie do konspektu wykładu, Warsztaty Logiki 1999


Termin "eliminacja kwantyfikatorów należy brać w takim sensie, jak występuje np. w Andrzeja Grzegorczyka Arytmetyce teoretycznej, odcinki 5.1 i 5.2, zwłaszcza s.229, lemat I.1. Jest to sens inny niz ten, ktory wystepuje w systemach założeniowych typu tabel semantycznych Betha, tabel analitycznych Smullyana itp.

Zalecane lektury

  • W.Ackermann: Solvable Cases of the Decision Problem, North-Holland, 1968.
  • A.Grzegorczyk: Zagadnienia rozstrzygalności, PWN 1957.
  • --- Zarys arytmetyki teoretycznej, PWN 1971.
  • --- Zarys logiki matematycznej PWN (sześć wydań).
  • E.Mendelson: Introduction to Mathematical Logic, Van Nostrand 1979.
  • A.Tarski in collaboration with A.Mostowski and R.M.Robinson: Undecidable Theories, North-Holland 1968.