CALCULEMUS

Zapraszamy na Stronę Główną FORUM LOGIKI, INFORMATYKI I FILOZOFII NAUKI

z winietą, Wstępem Redakcyjnym
Spisem Treści Rocznika 1


Spis Treści Rocznika 2 - 1999.

plik autor tytuł lub temat data uwagi
WARSZTATY LIiFN 99

kom01.html Organizatorzy Komunikat 1 o III Warsztatach Logiki etc, 1999 -- Hilbert i Zag. Rozstrzygalności 15-05-99 O Warsztatach'99 oraz przeszłych i przyszłych.
kom02.html Organizatorzy Komunikat 2, z 1 czerwca 1999 o III Warsztatach Logiki etc. 01-06-99 Zmiany i uzupełnienia do Komunikatu nr 1.
program.html Organizatorzy Program Warsztatów 22-09-99 -----------
lista.html Organizatorzy Lista uczestników 03-07-99 Zawiera dane o afiliacji i zainteresowaniach
profil01.html
-----
Profil Katedry Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki 15-05-99 Dane o działalności katedry w części pokrewnej tematyce Warsztatów.
grzeg01.html A.G. i W.M. Komentowane przez WM fragmenty książki Zagadnienia Rozstrzygalności, PWN 1957 15-05-99 Zdania, które stały się inspiracją Warsztatów'99.
grzeg02.html A.Grzegorczyk Konspekt zajęć nt. "Zagadnienia rozstrzygalności" 01-06-99 Zapowiedź tematyki, podzielonej na trzy bloki
uzup-g02.html A.Grzegorczyk Uzupełnienia do konspektu o Zag.Rozstrz. 01-06-99 Komentarz terminologiczny i literatura
grzeg03.html A.Grzegorczyk Zagadnienia Rozstrzygalności 01-09-99 Tekst wykładów na Warsztatach LIiFN 1999
mur01.txt R.Murawski On the distinction proof--truth in mathematics 01-09-99 Obszerne streszczenie odczytu z 11 Międzyn. Kongresu Logiki, 1999. LIiFN 1999
SYMPOZJUM O FILOZOFII W POLSCE

borzym.doc S.Borzym Filozofia bytu i wartości w Polsce w wieku XX. 27-11-99 Odczyt na Sympozjum, Kraków, grudzień 1999. 40K
szacki.doc J.Szacki Polska filozofia społeczna XX w. 27-11-99 Odczyt na Sympozjum, Kraków, grudzień 1999. 81K
wojcicki.doc R.Wójcicki Filozofia polska XX w. (1897-1995). Komentarz do kalendarium zdarzeń. Cz.1 27-11-99 Odczyt na Sympozjum, Kraków, grudzień 1999. Wersja robocza. 26K
ZAGAJENIE DYSKUSJI
w Redakcji Computerworld

sesjaCW1.html W.Marciszewski Czy można i trzeba pokonać Barierę Turinga? 12-05-99 Problemy z dyskusji o SI w Computerworld, będące zarazem materiałem na Warsztaty'99.
sesjaCW2.html W.Marciszewski Trzy zadania dla Mefista SI 20-05-99 Streszczenie kwestii podniesionych w sesjaCW1 rozpisane na 9 punktów.
V A R I A

marc01.txt W.Marciszewski Czy klasa niezawodnych reguł wnioskowania pokrywa się z klasą reguł logicznych? 13-10-99 Odczyt zgłoszony na konferencję w Karpaczu, 21-24.X.1999, org. przez Inst. Filozofii UWr.
marc02.html W.Marciszewski Dlaczego Bocheński i Kotarbiński w swych historiach logiki pomijają Gödla, Churcha i Turinga 14-10-99 Odczyt zgłoszony na Konferencję Historii Logiki, Kraków 1999.
origins.txt W.Marciszewski The Two Origins of Modern Logic: 1879, 1936 28-10-99 Paper read at the History of Logic Conference in Bremen, March 1999.


Do początku tekstu