STRONA GłÓWNA "FORUM" DOMENA "CALCULEMUS"
Spis Treści 1999


Uzupełnienia i zmiany - zob. komunikat z 1go czerwca 1999

III WARSZTATY
Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki, 1999


Komunikat nr 1, 15 maja 1999

Zaproszenie na te Warsztaty kierujemy do środowisk zainteresowanych logiką, informatyką, filozofią nauki, filozofią umysłu, neurobiologią, teorią inteligencji. Miejscem styku i kontaktu tych dyscyplin jest logika skoncentrowana wokół problematyki rozstrzygalności. Każdy z warsztatów wiążemy z jakąś historyczną datą ważną w dziejach tej problematyki. Oto ich lista, po której następuje komunikat o Warsztatach 1999.

 • I, Białystok 1997: Wzajemne oddziaływania informatyki i logiki -- O wkładzie Emila Posta w logikę i podstawy informatyki (stulecie urodzin Posta, 1897, Augustów); organizowane wespół z Instytutem Informatyki Politechniki Białostockiej i Instytutem Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku.

 • II, Zakopane 1998: O maszynie Turinga (50-lecie raportu Turinga Intelligent Machinery, 1948); organizowane wespół z Instytutem Informatyki UJ.


 • III Warsztaty LIiFN, Zakopane, 26-30 września 1999
  Hilbert i Zagadnienie Rozstrzygalności: Część Pierwsza.


  Głównym wykładowcą Warsztatów 1999 będzie prof. Andrzej Grzegorczyk, Przypomni on treść swych prac o rozstrzygalności, oferując też czas na wyjaśnianie trudniejszych punktów i podejmując związane z tematem problemy filozoficzne. Te wyniki i poglądy będą konfrontowane z projektami praktycznej komputerowej formalizacji matematyki, wśród których wyróżnia się projekt Mizar (wysoka ocena w raporcie National Science Foundation, grant z Office of Naval Research, grant NATO etc). Mizar będzie reprezentowany przez jego autora dra Andrzeja Trybulca z Instytutu Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku. Historię Programu Hilberta przedstawią odczyty z Katedry Logiki UwB.

  Miejsce Warsztatów: pensjonat Pan Tadeusz, ul. Do Białego, u wylotu Doliny Białego, o wysokim standardzie rekreacyjnym i konferencyjnym.

  Dojazd; bezpośredni z W-wy ekspresem Tatry lub dowolnym pociągiem do Krakowa, stąd autobusem do Zakopanego (dwie godziny jazdy, autobusy co 20 min. sprzed dworca PKP). W programie rezerwuje się czas na wycieczki; można też na nie przeznaczyć dni bez posiedzeń: dzień przyjazdu (26.IX) i wyjazdu (30.IX).

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15.VI.1999 e-mailem na adresy podane w nagłówku. Koszt udziału wynosi 500 zł., gdy zostanie uiszczony do 15.VI.1999, a 600 zł. po tej dacie. Ostateczny termin wpłat -- 15.VIII. Należności prosimy regulować przelewem na konto: Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki, Warszawa; PKO BP, XV O. w Warszawie, rach. nr 10201156-6334-270-1-111.

  Kontynuacją tego komunikatu jest ,,autoportret'' organizatora Warsztatów -- Katedry Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku. Dostarcza on przykładów tematyki znajdującej się na przecięciu tych trzech dyscyplin.


Do początku tekstu