STRONA GłÓWNA "FORUM" DOMENA "CALCULEMUS"
Spis Treści 1999


Komunikat nr 2 (1 czerwca; aktualizacja 6 września, 1999)

--- Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki
--- Komitet Nauk Filozoficznych PAN
--- Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku
zapraszają na

III WARSZTATY
Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki

HILBERT I ZAGADNIENIE ROZSTRZYGALNOŚCI

26-30.IX 1999, Zakopane

 • Głównym wykładowcą będzie prof. Andrzej Grzegorczyk; tekst wykładów - pod adresem www.calculemus.org/forum/2/grzeg03.html

 • Inne wykłady i dyskusje będą poświęcone zagadnieniom:
  • prawdziwość a dowodliwość w matematyce
   -- prof. R.Murawski, Inst.Matematyki UAM;
  • formalizacja matematyki na potrzeby organizacji wiedzy
   -- dr A.Trybulec, Instytut Matematyki Uniw. w Białymstoku;
  • logika porządkowa Turinga jako próba "formalizacji intuicji"
   -- dr A.Zalewska, Katedra Logiki (etc) Uniw. w Białymstoku.

 • Program Warsztatów 1999 jest pomyślany jako pogłębienie -- w kierunku podstaw logicznych -- problematyki Warsztatów 1998, poświęconych maszynie Turinga, oraz pewnych zagadnień Warsztatów 1997 (intuicja i mechanizacja wg Posta).

 • Lista uczestników.

 • Czas: 26 (od godz. 18) -- 30 (rano).IX.1999.
 • Miejsce: pensjonat "Pan Tadeusz", ul. Do Białego, u wylotu Doliny Białego.

 • Dojazd: bezpośredni z W-wy ekspresem Tatry lub dowolnym pociągiem do Krakowa, stąd autobusem do Zakopanego.
 • W programie rezerwuje się czas na wycieczki.

 • Zgłoszenia przyjmujemy do 30.VI.1999 e-mailem na adresy:
  • Witold Marciszewski - witmar@calculemus.org
  • cc: Roman Matuszewski - romat@mizar.org

  Koszt udziału wynosi 500 zł., gdy zostanie uiszczony wraz ze zgłoszeniem (do 30.VI.1999), a 600 zł. po tej dacie. Ostateczny termin wpłat -- 15.VIII.

  Należności prosimy regulować przelewem na konto:
  Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki
  Warszawa; PKO BP, XV O. w Warszawie
  rach. nr 10201156-6334-270-1-111.


  Pełny serwis informacyjny Warsztatów znajduje się pod adresem: www.calculemus.org/forum/2/


Do początku tekstu