VII ZJAZD FILOZOFICZNY CALCULEMUS


Między-zjazdowe
Forum Racjonalizmu

2004 -- ????

jest miejscem na dalszy ciąg dyskusji rozpoczętej przez Panel Nowoczesny racjonalizm i jego adwersarze - na VII Polskim Zjeździe Filozoficznym, 2004. Nowoczesność racjonalizmu polega na dotrzymywaniu kroku logice z informatyką, naukom przyrodniczym, naukom społecznym, a także społecznym potrzebom czasu.Materiały nawiązujące do Panelu
nadesłane do Forum po Zjeździe


Witold Marciszewski:
Sprawozdanie z Panelu Nowoczesny racjonalizm i jego adwersarze.


Roman Piotr Godlewski: Jak być skrajnym empirystą i racjonalistą zarazem.


Andrzej Chmielecki: Fenomen rozumienia.Do początku strony