"Do Aera Informatica"


Bank Informacji Politycznej

BIP jest praktycznym aneksem do "Kuriera Politycznego". Podaje ważne adresy polityczne, a także dokumenty pomocnicze wspierające - na sposób przypisów - publicystykę "Kuriera".

Związki nauki i polityki można śledzić, korzystając z urządzeń wyszukiwawczych
dział SCIENCE w http://www.yahoo.com
http://www.altavista.digital.com

Rządy, Organizacje polityczne

ADRESY internetowych stron rządów i parlamentów wszystkich państw świata oraz organizacji międzynarodowych, zawierająca ścieżki (linki) do pozycji w niej wymienionych. Pierwotne źródło Politik im Internet: Regierungen, Parlamente, Parlamentarier, internationale Organisationen, Ministerien und Parteien im Internet znajduje się pod adresem:
http://www.fu-berlin.de/POLWISS/mdb-projekt/bundestag/polinet.html
Dokument został podzielony na dwa pliki - pod numerami 1 (obj. 19 Kb) i 2 (obj. 25 Kb).
1. Pozycje od A do D.
2. Pozycje od E do Z.

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH - http://www.un.org/
Historia ONZ, aktualności, bazy danych etc.

UNIA EUROPEJSKA - http://www.europa.eu.int/ - Oficjalne informacje o historii UE, jej bieżącej działalności, dokumenty, konferencje prasowe itp. Linki do adresów rządowych państw UE i innych państw europejskich.

UNIA WOLNOŚCI - http://www.uw.org.pl/
Serwis pod redakcją Andrzeja Szumińskiego. Dane o władzach i klubie poselskim Unii Wolności, program partii, aktualne zdarzenia z życia partii, wybrane aktualności ze świata itp. Linki do innych serwisów politycznych.

KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH - http://eris.kbn.gov.pl/

AKADEMIE zum DRITTEN JAHRTAUSEND - www.akademie3000.de/
,,Akademia dla Trzeciego Tysiąclecia'' - instytucja złożona z naukowców i ekspertów od mediów elektronicznych, powstała w 1993 w Monachium z inicjatywy osób związanych z wydawnictwem Burda. Prowadzi prace (konferencje, publikacje etc.) nad rolą Intermetu i innych mediów dla demokracji i społeczeństwa informatycznego.

STRONA POLSKA - http://info.fuw.edu.pl/pl/PolskaHome.html
Informacje o Polsce: polityczne, geograficzne, ekonomiczne, kulturalne etc. Odsyłacze (linki) do polskiej prasy elektronicznej.
Podobną funkcję spełnia serwis NASKu pt. Polska - Strona Główna.

PRASA w INTERNECIE   Odsyłacze do wybranych dzienników i magazynów elektronicznych - angielskich, niemieckich i polskich.

Dokumenty uzupełniające publicystykę KURIERA

Piotr Kraczkowski, Uniwersytet w Erlangen
Polens Weg zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union und in der Europäischen Währungsunion. Text copyright © 1996 Piotr Kraczkowski.
Analiza ekonomiczna zaawansowania Polski w drodze do unii walutowej w ramach UE. [ Tekst po niemiecku. ]

O tym, jak widzą palące problemy swego kraju czołowi politycy niemieccy mówi dokument: Program stabilizacji, rozwoju i wzrostu zatrudnienia w Niemczech przygotowany przez bawarską CSU jako podstawa do dyskusji rządowej i parlamentarnej na tytułowe tematy (stan dyskusji na 1.VI.1996). -- 24 Kb.
Tekst niemiecki pt. Programm für Stabilität, Aufschwung und mehr Beschäftigung in Deutschland. Synoptische Übersicht zum Stand der Umsetzung des "20-Punkte-Programms" vom 9. Januar 1996. Stand: 1. Juli 1996.

Witold Marciszewski: Internet a Sprawa Polska.
Ostatni rozdział książki tegoż autora Tajniki Internetu, Aleph 1995.

URL - http://www.calculemus.org

Do początku strony