Do strony głównej

Kurier Polityczny
jest miesięcznikiem internetowym wydawanym przez
Fundację na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki,
00-864 Warszawa, Krochmalna 3/917, tel/fax 6240349.
ISSN 1427-6674

Redagują: Witold Marciszewski
Halina Jastrzębska Marciszewska
przy współpracy technicznej Jarosława Sokołowskiego.
Adres do kontaktu (e-mail): witmar@saxon.pip.com.pl
URL - od końca stycznia 1998 Kurier Polityczny stanowi część hipertekstu pn. Aera Informatica i znajduje się pod nowym adresem:

http://www.calculemus.org

Poprzedni adres http://www.pip.com.pl/kp-uw pozostaje bez zmiany na tekstach, które zostały umieszczone w okresie, gdy Kurier z niego korzystał.