CALCULEMUS

V Warsztaty Logiki,
Informatyki i Filozofii Nauki

Zakopane, 26-29 września 2002

Ośrodek Konferencyjny UJ "POD BERŁAMI"
34-500 Zakopane - Grunwaldzka 9
tel. (01820) 13221
Łączność komórkowa z organizatorami: 607-17-30-29

W dziesięciolecie śmierci
FRIEDRICHA HAYEKA (1899-1992)

O r g a n i z a t o r z y
Komitet Nauk Filozoficznych PAN
Katedra Ekonometrii i Informatyki SGGW
Instytut Filozofii UJ
Centrum im. Adama Smitha
Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki UwB
przy wsparciu
Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.


Wolny Rynek jako System Przetwarzania Informacji
Z problematyki algorytmizacji w badaniach społecznych


LITERATURA

To the top of this file