CALCULEMUS
do Strony Głównej Warsztatów V

do Komunikatu nr 1.
V Warsztaty Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki
Zakopane 26-29 września 2002

Wolny Rynek jako System Przetwarzania Informacji
Z problematyki algorytmizacji w badaniach społecznych

KOMUNIKAT NR 2
P R O G R A M


26.IX - czwartek. Prosimy o przybycie do Krakowa najpóźniej ok.godz.14 (np. pociągiem przychodzącym z Warszawy o 14.40). Sprzed dworca PKP co ok. 20 minut odchodzi autobus do Zakopanego; droga zajmuje (w zależności od korków) 2-3 godz.
18.30 .... Kolacja.

Sesja wieczorowa -- 19.45

 • prof. dr hab. Tadeusz Tyszka
  Prezydent Centrum im. Adama Smitha.

  Otwarcie obrad i zagajenie ich wypowiedzią
  Uwagi psychologa o poglądach Hayeka na rolę wiedzy w planowaniu gospodarczym.

 • Panel Mówców - przewodniczy prof.T.Tyszka. Mówcy wskażą na "punkty ciężkości" swych odczytów, tzn. kluczowe tezy i pojęcia. Pomoże to skoordynować treści tych odczytów, które się zazębiają tematycznie. Pomoże też autorom poznać zainteresowania i oczekiwania słuchaczy.


  27.IX - piątek. Przed południem

  8.30-9.30 .... Śniadanie

  9.45-10.30 .... Dr hab. Justyna Miklaszewska
  Instytut Filozofii UJ, Zakład Historii Filozofii.

 • Hayek o wolnej konkurencji.
  Streszczenie.

  10.30-11.15 .... Dr Wiesław Banach
  Instytut Kulturoznawstwa UAM

 • Hayek: idea samoorganizacji i krytyka utopii konstruktywistycznej.
  Dane o Autorze i Streszczenie.

  11.15-11.45 .... Przerwa na kawę.

  11.45-12.30 .... Dr hab. Miłowit Kuniński
  Instytut Filozofii UJ, Zakład Historii Filozofii

 • Ład samorzutny w filozofii społecznej: od B. Mandeville'a do F. A. von Hayeka.
  Dane o Autorze.
  Streszczenie.

  12.30-13.30 .... Łączna dyskusja nad odczytami.

  13.45 .... Obiad.

  Po południu

  15.30-17.00 .... Prof.dr hab. Michał Tempczyk
  Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  O Autorze

 • Rola niestabilności w działaniu układów dynamicznych.
  Streszczenie

  17.15-18.15 .... Prof.dr hab. Michał Tempczyk

 • Stabilizująca rola nieliniowości.
  Streszczenie

  18.30 .... Kolacja.

  Wieczorem

  19.30-21.30 .... Prof.dr hab. Michał Tempczyk

 • Ciąg dalszy wykładów i dyskusja.


  28.IX - sobota. Przed południem

  8.30-9.30 .... Śniadanie.

  10.00-11.30 .... Prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski
  Katedra Ekonometrii i Informatyki SGGW.

 • Chaos w ekonomii.

  11.30-12.00 .... Przerwa na kawę.

  12.00-13.30 .... Prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski

 • Ekonofizyka - nowy paradygmat?
  O zastosowaniu metod fizycznych w badaniach ekonomicznych: układy złożone, samoorganizacja, zjawiska krytyczne etc.

  13.45 .... Obiad.

  Po południu

  16.15-17.15 .... Prof. dr hab. Bolesław Borkowski
  Prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski

  Katedra Ekonometrii i Informatyki SGGW.

 • O modelach matematycznych wykorzystywanych na giełdzie.

  17.15-18.00 .... Dr Piotr Zielonka
  Centrum Psychologii Rynkowej w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego.

 • Efektywność rynku a behawioralna teoria finansów.
  Dane o Autorze i Streszczenie.

  18.30 .... Kolacja.

  Wieczorem

  Prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski

 • Dostępność obliczeniowa a fizyka informacji.
  No information without a representation, no processing without a process - studium ograniczeń narzucanych możliwościom przetwarzania informacji przez podstawowe prawa przyrody (np. rozmiary procesorów a ziarnistość materii, szybkość obliczeń a prędkość światła, etc.) oraz wstęp do informatyki kwantowej (komputer kwantowy a problemy klasy NP).


  29.IX - niedziela. Przed południem

  8.30-9.30 .... Śniadanie.

  10.00-10.45 .... Dr Anna Zalewska
  Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki UwB

 • Z genealogii ekonomii matematycznej: Walras, Pareto. Lange.

  10.45-11.30 .... Dr Dariusz Surowik
  Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki UwB

 • Matematyczna teoria decyzji w ujęciu L.Savage'a.
  Streszczenie.

  11.30-12.00 .... Przerwa na kawę.

  12.00-12.45 .... Dr Andrzej Malec
  Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki UwB

 • Czego nie może centralne planowanie?
  Streszczenie

  12.45-13.30 .... Prof.zw. Witold Marciszewski
  Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki UwB
  O Autorze.

 • Problem dostępności obliczeniowej struktur społecznych - na przykładzie sporu o moc obliczeniową wolnego rynku. (format pdf).

 • 13.30-13.40 .... Zamknięcie Warsztatów.

  13.45 .... Obiad.


 • To the top of this file