CALCULEMUS
do Strony Głównej Warsztatów V

do Komunikatu nr 2.
V Warsztaty Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki
Zakopane 26-29 września 2002

Wolny Rynek jako System Przetwarzania Informacji
Z problematyki algorytmizacji w badaniach społecznych

KOMUNIKAT NR 1
3 maja 2002

Koszt uczestnictwa wynosi 480 zł., co obejmuje ceny noclegów, posiłków i opłatę konferencyjną. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa pocztą elektroniczną do 10 lipca, jednocześnie na dwa adresy:
prof. Witold Marciszewski - witmar@calculemus.org
dr Roman Matuszewski - romat@hum.uwb.edu.pl

Wpłaty prosimy wpłacać przelewem - do 10 lipca - na konto zaakceptowanego przez KNF PAN i Wydział I PAN Organizatora Technicznego Konferencji:
Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki - w Warszawie

PKO BP - XV O. w Warszawie
rach. nr 12 10201156 123110420

W przypadku wpłacenia w póżniejszym terminie - najpóźniej do 15 września - opłata wynosi 580 zł.

Trzon Warsztatów stanowią odczyty na zaproszenie. Ponadto, uczestnicy mogą zgłaszać własne komunikaty (15 min.) w ramach tematyki nakreślonej w Założeniach Programu oraz w Komunikacie nr 2. Propozycje prosimy nadsyłać na w/w adresy do 10 lipca, dołączając (w formacie ASCII) streszczenie w objętości ok. 2K, listę słów kluczowych oraz następujące dane: stopień, tytuł naukowy, zainteresowania badawcze i jeden reprezentatywny dla nich tytuł, np. rozprawy doktorskiej lub ostatnio wydanej książki. Odpowiedź w sprawie akceptacji komunikatów nastąpi do 30 lipca.

Wykłady i zaakceptowane komunikaty są przewidziane do publikacji w wersji angielskiej (przygotowanej przez autora) w tomie pokonferencyjnym rocznika Studies in Logic, Grammar and Rhetoric (mającym w klasyfikacji KBN kategorię A).

Miejsce Warsztatów: Ośrodek Konferencyjny UJ "POD BERŁAMI"
34-500 Zakopane - Grunwaldzka 9, tel. (018) 201 32 21.

Dojazd: Pociągiem do Krakowa, stąd autobusem do Zakopanego (dwie godziny jazdy, autobusy co 20 min. sprzed dworca PKP).


To the top of this file