VIII POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY
spis treści odcinka W.Marciszewskiego


Podsekcja Metafilozofii
w ramach Sekcji Metodologii Nauk

Kierownik: Witold Marciszewski

Program i streszczenia odczytów

 • Sesja A -- 16.IX: Podstawowe zagadnienia metody filozoficznej

  11.00-11.40: Andrzej Bronk
  A.1. Na czym polega filozoficzna interpretacja tekstu.

  11.40-12.20: Anna Brożek
  A.2. O pytaniach filozoficznych.

  12.40-13.20: Sebastian Kołodziejczyk
  A.3. Wymóg referencji w perspektywie pytania o naturę dyskursu metafizycznego.

  13.20-14.00: Dyskusja.


 • Sesja B -- 17.IX: Pojęcie prawdy

  11.00-11.40: Adam Nowaczyk
  B.1. Tarskiego pojęcie prawdy zrelatywizowane do języka.

  11.40-12.20: Józef Misiek
  B.2. Filozoficzne interpretacje Tarskiego definicji prawdy.

  12.40-13.20: Leszek Kleszcz
  B.3. Metafora w filozofii współczesnej.

  13.20-14.00: Dyskusja.


 • Sesja C -- 18.IX: Argumentacja filozoficzna

  11.00-11.40: Ryszard Kleszcz
  C.1. Problem otwartości argumentacji filozoficznej.

  11.40-12.20: Anna Wójtowicz
  C.2. O pewnym rozumowaniu entymematycznym stosowanym w argumentacjach filozoficznych. Kiedy w oparciu o jeden porządek między obiektami możemy wnioskować o innym porządku?

  12.40-13.20: Włodzimierz Lorenc
  C.3. Filozofie skończoności i filozofie absolutu. Refleksje dotyczące stanu współczesnej filozofii.

  13.20-14.00: Dyskusja.


 • Sesja D -- 19.IX: Varia Historica

  11.00-11.40: Bartosz Jastrzębski
  D.1. Do czego służy filozofia? Refleksje o funkcji filozofii w świecie ponowoczesnym.

  11.40-12.20: Włodzimierz Zięba
  D.2 Dekonstrukcja metafizyki - rezultaty pewnego projektu metafilozoficznego.

  12.40-13.20: Włodzimierz J. Korab-Karpowicz
  D.3. Prawda jako "prawdanie".

  13.20-14.00: Grzegorz Klicki
  D.4. Metody filozoficzne J.E. Moore'a a fenomenologia.

  Dyskusja na tej sesji odbywa się po każdym z odczytów w przewidzianym na dany odczyt przedziale czasowym.
  W przypadku gdy odczyty są cztery, regulamin obrad sekcyjnych wymaga, żeby ostatni odbył się w przedziale czasowym 13.20-14.00, nie można więc (jak na poprzednich sesjach) przeznaczyć go na dyskusję. Mniejszy przydział czasu na dyskusje w tematyce historycznej tłumaczy się jej bardziej faktograficznym, a więc mniej kontrowersyjnym, chararakterem.