CALCULEMUS


VIII Polski Zjazd Filozoficzny
Warszawa, 15-20 września 2008 roku
Serwis do punktów Zjazdu
realizowanych przez
Witolda Marciszewskiego


PANTA REI, rzekł mędrzec, a zwłaszcza płynie czas, i tak na jego fali dotarliśmy, w Roku Pańskim już ósmym trzeciego tysiąclecia, do ósmego Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Heraklitejski motyw czasu obramowuje całość Zjazdu: zaczyna się on od wykładu Michała Hellera o granicach czasu, a kończy zbiorową refleksją nad współczesnością polskiej filozofii. W tych ramach znalazł się wkład setek autorów i organizatorów, w tym wyżej p odpisanego, który dla lepszego się wywiązania z przypadającej nań cząstki zadań, zarówno organizacyjnych jak i odczytowych, redaguje niniejszy serwis.

1. Podsekcja Metafilozofii (w ramach Sekcji Metodologii i Filozofii Nauki).
Porządek obrad.

2. Okrągły Stół Metafilozoficzny pt. "Kulturowe uwarunkowania rozwoju pojęć filozoficznych" - teksty odczytów lub streszczeń.

3. Odczyt w Sekcji Metodologii i Filozofii Nauki pt. "Trzy wcielenia algorytmu: papierowe, maszynowe i mózgowe" - Streszczenie.

4. Nadesłane na piśmie wypowiedzi uczestników końcowego Okrągłego Stołu na temat:
"Współczesna filozofia polska: osiągnięcia i porażki - nadzieje i zagrożenia".