POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY

VIII Polski Zjazd Filozoficzny
Warszawa, 15-20 września 2008 roku

Okrągły Stół
Kulturowe uwarunkowania
rozwoju pojęć filozoficznych

Organizatorzy
Andrzej Grzegorczyk i Witold Marciszewski

Program Sesji

CZĘŚĆ PIERWSZA -- 16.IX, godz. 18.00-19.30
Kulturowe uwarunkowania rozwoju pojęć LOGICZNYCH.

Witold Marciszewski: Wprowadzenie Moderatora

 • Zbigniew Król: Rozwój pojęcia zbioru.
  Pełny tekst.
  Skrót do wygłoszenia na sesji.
  Streszczenie.

 • Andrzej Grzegorczyk
  Prawdziwość cecha ważna, łatwa do określenia, trudniejsza do osiągnięcia.

 • Dyskusja.

  CZĘŚĆ DRUGA -- 17.IX, godz. 18.00-19.30
  Kulturowe uwarunkowania rozwoju pojęć ETYCZNYCH.

 • Adam Chmielewski
  Dynamika kategorii praw człowieka -- [Streszczenie].

 • Witold Marciszewski
  Jak w czasach Oświecenia rodziła się idea praw człowieka.
  Wprowadzenie do odczytu (reszta tekstu zostanie dołączona później).

  Dyskusja.