Strona domowa serwisu Zjazdu w części prowadzonej przez W.Marciszewskiego


VIII Polski Zjazd Filozoficzny
Warszawa, 15-20 września 2008 roku


WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA POLSKA:
OSIĄGNIĘCIA I PORAŻKI - NADZIEJE I ZAGROŻENIA.

Wypowiedzi adresowane do uczestników Okrągłego Stołu
pod powyższym tytułem
nadesłane przed Zjazdem na piśmie


Zdjęcie Alberta Einsteina i Kurta Gödla dyskutujących w Princeton, wykonane przez Oskara Morgensterna, jest ilustracją do pierwszej z wymienionych niżej wypowiedzi.