Mariusz Szynkiewicz (UAM)
Odpowiedzialność moralna a artefakty techniczne. Wybrane zagadnienia informatyzacji i robotyzacji współczesnego pola walki

Technika i technologia w sposób istotny wpływają na kształt współczesnej refleksji filozoficznej znajdując swoje odzwierciedlenie między innymi w coraz większym zainteresowaniu filozofią techniki. W ostatnich dekadach szczególnie żywo dyskutowane są te tematy, które wiążą się z postępem w zakresie technologii komputerowych. Dzieje się tak głównie z uwagi na postępującą informatyzację kolejnych sfer życia ludzkiego. Technika i technologia wpływają także na tradycyjne subdyscypliny filozoficzne takie jak: ontologia, estetyka, filozofia społeczna, epistemologia czy etyka.  W swoim wystąpieniu skoncentruję się przede wszystkim na ostatnim spośród wymienionych wyżej obszarów problemowych – etycznych aspektach rozwoju technologii informatycznych i robotyki.

Głównym tematem proponowanego referatu będą dylematy moralne związane z wybranymi aspektami automatyzacji współczesnego pola walki. W wystąpieniu skoncentruję się na wykorzystaniu do celów militarnych – istniejących już – autonomicznych maszyn i systemów bojowych. Zastosowania nowej generacji narzędzi wojennych podzielę na dwie zasadnicze klasy: zastosowania strategiczne (realizowane głównie w zakresie planowania i dowodzenia) oraz taktyczne – nawiązujące się do użycia autonomicznych urządzeń bojowych do realizacji konkretnych zadań militarnych. Wzmiankowany problem rozpatrywać będę w kontekście klasycznego podziału na poszczególne rodzaje broni koncentrując się jednocześnie na pytaniu o możliwe konsekwencje – głównie natury etycznej – automatyzacji pola walki. W swoich analizach odniosę się głównie do poglądów badaczy zajmujących się moralnymi aspektami automatyzacji (głównie informatyzacji i robotyzacji) pola walki. Nawiążę również do fundamentalnego – w kontekście prezentowanych rozważań – zagadnienia odpowiedzialności moralnej artefaktów technologicznych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.